Казах.ру
поиск по сайту и Казнету
rus / eng / kaz
Форумы
На русском языке
Қазақша сөйлесу


Словарь-переводчик

Введите русское или казахское слово. Для ввода казахских символов нажмите цифры:
Ә2, I3, Ң 4, Ғ5, Ү8, Ұ 9, Қ0, Ө-, һ+


полная версия


Общение

Реклама: Новый телеграм-канал для деловых людей > Траблшутинг
Общение: Список форумов
Форум: Шежipe
Тақырып: Дунья жузиндеги Каракалпаклар

страницы:    11   10-1    в начало »   

Авторы Xабарлама
Каракалпакстан
Каракалпак
24-09-09 10:37
Сиз дуньянын кай жерин Каракалпагы болсанызда усы такырыпта бир-биримиз бенен танысайык

Авторы Жауап
Каршыгалы
19-03-19 10:43
Кетсендагы озгелерге жагынып,
Мойынына евро,доллар тагынып,
Лютеран хам риксмолга табынып.
Журипсен-бе,Осло,Форнебюде
Караозектин орпан жолын сагынып.
Хам отырган елинди,мангытларга багынып

O,key,mister нувориш ! Norge,Oslo-Bergen.Januar- Fevruari.2019.
Cейдин
19-03-19 07:05
Жарамсақлағаныңызда қойың да баўырларым!
Онысыз да тарийхта орны бар миллетпиз!
Биз Алладан басқаға бас иймегенбиз.
Еңеййген еңкейгил,
Ол Алланың қулы емес,
Шалқайғанға шалғайғыл,
Шайқы исламның улы емес!

Откир Кошим
16-03-19 09:20
Каракалпагымды шалкайта кийип,
Касында бараман узбек агамнын,
Билегимди турип, кетпеним услап,
Гул-абад кыламан, Карекен жерин.
Егоратасы
zhetkerbajb@yandex.ru
15-03-19 14:49
Муса Тажетдин улы-дегеннинг ким екенин ескерту ретинде болсада томенинде айтканда\жазганда бул гап саль жонли болар еди.
Алга Каракалпакстан
15-03-19 05:55
Муса Тажетдин улына!
Бий болыпсан, уллы менин елиме.
Аш огизди, киргизипсен торине!
Сол огизди бауырыннан устемлеп!
Косылыпсан,мониресе мониреп!

Жаман деме, бул бир сорлы ининди!
Енди кайттим зарын отип баратыр!
Мен айтейин аам болган туринди?
Огизинде арым кетип баратыр!

Бир уртлады Амуимди курытты!
Жеуден баска неи билди огизин?
Келининнин сагыйрасын жулыпты.
Исенерсен алып малдын лебизин!

Даулет тауып агайынды умыттын!
Ел агасы деуге тилим гуйелмес!
Огиз бенен косылып жеп шыныктын!
Сол огиздей неге шакын туйрелмес?

Шакысыннан коркпа ага биз бармыз!
Малды торге откергендей не болды?
Елин саган жалгыз! Елге сен жалгыз!
Ага тынла,бабалардай тик жолды!

Алга Каракалпакстан
08-03-19 20:55
Мен қызыман, қарақалпақ халқының
***
Мен қызыман, қарақалпақ халқының,
Мақтанарлық, көп дәстүри, салты дым,
Кеўилиндей кең сахрада туўылып,
Қушағында ойнап-өсип шалқыдым.

Мен қызыман, қарақалпақ халқының,
Асаў Әмиў суўларынан нәр алған,
Қайсарлығы, ғайбарлығы, халқымның,
Тамырымда қаным менен таралған.

Мен қызыман, қарақалпақ халқының,
Ўатан ышқы көкирегин кернеген,
Жүрегимде толып атыр жырларым,
Ақ қағаздың жүзин еле көрмеген.

Мен қызыман, қарақалпақ халқының,
Гулайымдай батыр қыздың сиңлиси,
Қумар ана, Жупар бийдей, даналар,
Мениң ушын дилўарлықтың үлгиси.

Мен қызыман, қарақалпақ халқының,
Қыз намысын, ел намысы деп билген,
Шаңарақта, егер туңғыш перзенти,
Қыз туўылса “дәўлет басы” деп билген.

Мен қызыман, қарақалпақ халқының,
Тумар етип таққан, ийбе, хаясын,
Өтмишлерде, жаўга қарсы, шапқанда,
Уран еткен, ақ сүт берген анасын.

Мен қызыман, қарақалпақ халқының,
Шырайына ай-жулдызлар ынтыққан,
Миллий шапан тал бойына жарасып,
Көк койлегим, нағысларға сығасқан.

Мен қызыман, қарақалпақ халқының,
Қарамық көз, қасы оқ жай керилген,
Ақ жүзинде күлгишлери ойылып,
Қолаң шашы қос бурым боп өрилген.

Мен қызыман, қарақалпақ халқының,
Шайыр болып сөзден дүрлер төгемен,
Сен дегенде, йош-илхамым тасады,
Халқым сени жандай жақсы көремен.

Акшолпан Аманияз

Алга Каракалпакстан
06-03-19 06:15
Баланды камады, шыдадын
Анады камады, шыдадын,
Ага ини баласын
Камаганда шыдадын!!!

Акенди сабап, мал етти
Мал мулкини, ийелик етти
Барлык салык, ауылга емес!!!
Ташкентке байлык боп кетти

Жеринди алды, суу бермей
Жумыссыз етти, ел кормей
Жарлышлык кобейди
Жаксы омир коринбей

Халкынды езди, кул кылып
Кызынды кууды, пул кылып
Балана акша толетип
Омиринди етти, карыз кылып

Бир тапканын бирде жетпей
Карыз кетти коринбей
Улын кырда, кызын кыяда
Озин журсен мардикарда

Не заманлар келипти
Елди озге ийелепти
Кул емес, куни куйип
Халкым абигер болып журипти

Бунын бари озимизден
Койса, тыныш дегизгеннен
Сен араласпа, сойлесин баска
Деп улларды шегиргеннен

Еле буннан бетер болар
Келгинди уйине, ийе болар
Озин солар ушын, акша излеп
Елге бара алмастай, заман болар

Окинбениз кан бауырым
Атадан тууган, кадирим
Бирлик жасап, Алга десек
Азатлык болар, бахытын

Куллыкка харгиз исенбен
Нызамсыз мийнет хещ ислемен
Талап койып, Арза жазып
Халкым хакында ал, бегземен

Акша соран, жумыс соран
Салык-карызды толесин
Мамлекет енди, зорлык етпей
Каракалпак халкына хызмет етсин
Аналитик
11-02-19 10:07
БМШга агза 186 елдин ишинде Каракалпакстанга караганда халкынын саны аз-45 мамлекет,ал территориясы кишкене-90 мамлекет бар екен.Маселен,бурынгы аукамлас еллерден -Тажикстан,Молдавия,Закавказье (Азербайжан,Армения,Грузия-ушеуин коса) хам Балтык бойы (Литва,Латвия,Эстония-ушеуин коса) республикаларынын жерлери-КК-станнын жеринен кишкентай.
Алга Каракалпакстан
02-02-19 12:50
Ел ушын,Жер ушын, Алга деген ер ушын
Каракалпак аты ушын,Алга деген батыр ушын
Мен барине таярман,Алга деген ага ушын
Жаным пида елиме,Гарезсизлик кун ушын.

Шыкса жигит майданга,душпан ушын сап тарып
Мен бараман касына,бирлик ушын кан басып
Ата-анам тууган шыгар,ел кунине жарасын
Каракалпак алга десе, батыр углан калмасын

Ел ишинен,ер шыгар, елге маулет келгенде
Акыл ишинен,дана шыгып,маслахатка келгенде
Жигитлерди билемен,мен хаммеге исенемен
Тобелестин куни келсе Женип халкым келерин

Алга деди,агамлар,алга деди бауырлар
Кане жанын болса жигит,тез катарга турынлар
Жауды кууып жерлерден,жана заман курынлар
АЛГА КАРАКАЛПАКСТАН дегенде,хамме бирге турынлар

Гарезсизлик уллы арман,озлигинен болмайды
еки жузли Мирзеев куры бизди босатып коймайды
Тек жигитлер хам мартлер,биригип
Кушти бирге урган уакытта,ГАРЕЗСИЗЛИКТИ коргайды....АЛГА КАРАКАЛПАКСТАН
Алга Каракалпакстан
02-02-19 12:50
Гулендиремен деп, Каракалпакстан каласын,
Хийлеге оралды, жагымлы созлер,
Уадеге исенип гапылда калды,
Ак кокирек менин Каракалпакгым.

Мине отти арадан, бир еки айлар,
Канекей салынган ажайып, уадели жайлар?
Иске асар ма? екен умит, уаделер
Исеншек, менин Каракалпакгым.

Каримовка алдандык, таза пайтахт деп,
Мирзяеевка исендик, каракалпак деп,
Азатлыкка исенейик, болашак аулад деп,
Ак кокирек менин Каракалпакгым. 2017ж
Алга Каракалпакстан
02-02-19 12:49
Қайда кетип баратырсаң Қарақалпақ? !

Еркинликти аңсап турған елди таслап,
Киндик қаның тамған, туған жерди таслап,
Дузлы самал, дузлы шаңғыт ,боранларсыз,
Қайда кетип баратырсаң Қарақалпақ? !

"Арал еле толып тасар ",умитимиз шыңнан бийик,
Байрағымыз желбирейди, уша басы көкке тийип,
Тепкилеп өскен ,мына кебир жер ди қыйып,
Қайда кетип баратырсаң Қарақалпақ? !

Азаматын өсирмеген , елден көшип өрлеу ушын,
Қыйынлықтан қашып, өзге журтқа төрлеу ушын,
Қара мийнет, кемтаршылық көрмеу ушын,
Қайда кетип баратырсаң Қарақалпақ ?!

Сен керексең елдиң ғамын ойлау ушын,
Сен керексең Ғəрезсизлик* тойлау ушын,
Елди сағынып, əрманлар да қалмау ушын,
Қайт артыңа, ағам, апам, Қарақалпақ! !!
Алга Каракалпакстан
02-02-19 12:48
Душпан, арамызга араласкан,
Бир биреуди, жаксы жаманласкан,
Бирликти, жок етиуди планластырган,
Душпанлар бар екенин умытпайык!!!

Сени мени билмесенде, жаман дедин,
Душпаннын созине сен, коп ердин,
Мен, не дедим, сен не дедин?
Халкым ушын, мен Алга Каракалпакстан!!!

Уйинде отырып алып, жаг жарыстын,
Жаман созди, бизге айтып тарыстын,
Ауылда, Арыслан сымак боп, тартыстын,
Душпанлар бар екенин умытпайык.

Каракалпак бар екенбиз, жыйыламыз,
Биз халык ел болып, туйыламыз,
Келин дослар, той тойлайык, жараскан
Халык ушын, мен Алга Каракалпакстан!

Сен откенди, еди кайтып ядка алма,
Душпанга косылып сен, елди сатпа,
Каракалпак десе, енди жолдан кашпа,
Ертени бар елимнин-Каракалпакстан!!!

Аксакал, жас кишиге окпелеме,
Торе, хожа, бий агам, окпелеме,
Кеширсен, кешире бил, кек тилеме,
Баримиз Ана журтым Каракалпакстан!!!

Бар болса колында, байлык асын,
Каракалпак ушын, кой сойын, аукат асын,
Душпанлар, арман турып, дос жыйылсын,
Баримиз Ана Уатан Каракалпакстан!!! 2017ж.
Алга Каракалпакстан
02-02-19 12:46
Батыр еди, Ерназар бий,
Ел кадирин, билди ме?
Батыр еди Аллаяр,
Ел кадирин, билди ме?
Я болмаса, каракалпак!
Олгенсен, батыр кадирин билди ме?

Батыр еди, Даулетбай,
Ел кадирин, билди ме?
Батыр еди, Аралбаев,
Ел кадирин, билди ме?
Я болмаса, каракалпак!
Олгенсин, кахарман дедин бе?

Батыр еди, Абатта,
Ел кадирин, билди ме?
Батыр еди Бахтиярда,
Ел кадирин, билди ме?
Я болмаса, каракалпак!!!
Камакта неге? отыр дедин бе?

Батыр еди, Каллибекте,
Елим батырым, дедин бе?
Батыр еди перзентлерин,
Батырым ау, дедин бе?
Я болмаса, каракалпак!!!
Перзентин хадал, екенин сен билдин бе?

Батырлар коп, елимде,
Ел кадирин, билди ме?
Озбекистан кахарманын,
Ел батырым, дедин бе?
Я болмаса, каракалпак!!!
Батырын, елде кордин бе?

Байрагымды, уллылаган,
Перзентти, батыр дедин бе?
Азатлык-Еркинликти уллылаган,
Батырды, елим билдин бе?
Я болмаса, каракалпак!!!
Уялдым, уят дедин бе?

Батырым, менин балам ау,
Деген елде, ун бар ма?
Батырым деп, жанар ау,
Жалыным, жигер болама,
Батырын тири, гезинде,
Батырды, елим кордин бе?

Жалауында жайнаткан,
Батырын коп, алемде,
Каракалпакка, данк арткан,
Улларын коп, алемде,
Жанларым, менин перзентим,
Каракалпакстан деп билдин бе?

Агалар, сокыр, данышпан,
Халыкты, кунин кордин бе?
Елим, тозган, тым тыстан,
Кошкенин, аксакал кордин бе?
Каракалпак хор болып,
Жургенин, батырым кордин бе?
2017ж...Каракалпак жас шайыр калеминен.
Алга Каракалпакстан
25-01-19 15:19
АЛЛАЯР БАБА!

Жүрген излериңе басымды ийип,
Исмиңди яд еттим, Аллаяр баба,
Бүлинген журтымда баўырым күйип,
Кеўилим алғаў-далғаў – Аллаяр баба!

Халқыңды пүтин етиў – еди әрманың,
Қабырғаң қайысып қайда бармадың,
Келгинди жериңде сүрер дәўранын,
Руўхың натыныш-аў, Аллаяр баба!?

Қайықтай қайырлап қалған атаўда,
Халқың отарлаўлы – қолы матаўда,
Сен дүньяға келген ески отаўға,
Қызыр нәзер салды-аў, Аллаяр баба!?

Еркинлик – ол, садақаға берилмес,
Ерки жоқтың келешеги көринбес,
Ултым уллыларға болсын деп теңлес,
Улт ушын жан қыйдың-аў, Аллаяр баба!

Ал бүгин ше...?! Бүгин бәри өзгерди,
Бурын көрмегенди ҳәзир көз көрди,
Минберден Сиз айтқан үндеў сөзлерди,
Бизлер айта алмадық, Аллаяр баба!

Жазалысаң – бир сөз айтсаң тегераң,
Саў басыңа сала берер зобалаң,
Қашшан пыт-шыт болды, сызған шегараң,
Не күнлерге қалдық, Аллаяр баба?

Сен туўылып өстиң ески қарүйде,
Сарайда емес, әпиўайы тар үйде,
Бүгин Аллаярлар өсер ҳәр үйде,
Сиздей болар ма екен, Аллаяр баба?!

1994 жыл.

Авторы: Алым Сейтекли
Окыушы
03-11-18 08:09
Шамун Набий мавзолейи кимге жакпай калды хам не ушын ?

Хазирги уакта елде хам шет еллерде Озбекстан Басшыларынын "реставрация кыламыз" деген бане менен сонгы бир жыл ишинде КК-станда, Хожелидеги ЮНЕСКО дизиминде турган 12-13-асирлерден калган тарийхый мийрас, Шамун Набий мавзолейин путкиллей бузылып тасланганы,орнына жана хукиметтин сиясатын уллылаушы бир имараттын курылганы тууралы хабарды айтпаган ауыз,жазбаган баспа соз калмай баратыр. (Мас.Интернеттеги "insider" каналы, "Даракчи" газетасы №44 саны от 01.11.2018 х.т.б.). Бирак,жергиликли жагдайда, негедур, халык,миллий интеллигенция, тарийхшы алымлар, баспа соз-жым-жырт,турмыста хеш нарсе болмагандай,бул харекеттин карекене катнасы жоктай. Себеби,не болып атырганын,Шамун Набий деген ким,мавзолей деген не, билмеймиз,бар билетугынымыз ата-бабаларымыздан мийрас калган тарийхый естеликти кул-талкан еткен ойын балалары,бир топар хулиган жаслар,хатте экстремист,сепаратист,террорист кушлерде емес,ал мамлекеттин жонсиз шешимин сокырларша басшылыкка алган ишимизден шыккан жагымпазлар ,КК-стан Маденият Министрлиги жанындагы Республикалык тарийхый мийрасларды коргау (?) жамийети Баслыгы КУУАНЫШБАЙ ШАРИПОВ басшылыгындагы "шаш ал десе,бас алатугын" бир топар жел окпе жерлеслеримиз. Ал, ха-а-за- ар !
Отиниш,егер Шамун Набий мавзолейи,улыума Миздакхан комплекси тарийхы хам олардын каракалпакстанлылар тарийхындагы ахмийетинен хабардар адам елде бар болса кенирек тусиник берсениз ? Дым болмаганда,танымалы гид,археолог алым,тарийх илимлери докторы ,бир катар халык аралык Илимлер Академиялары академиги, конырат каракалпакларынан шыккан правозащитник ОКТЯБРЬ ДОСПАНОВтын жазып жургенлерин кенирек таратып берсениз. Тусинип алганнан кейин,карекеннин абыройы ушын баримиз ат салысар едик.Алга,Каракалпакстан !
Фольклорист
28-09-18 14:21
Ата-бабалардын бул не дегени ?

Кар жауды деп кууанба
Аязы болар сонынан
Хожа келди деп кууанба
Ниязы болар сонынан.
"Режесер"га
28-09-18 14:10
Каракалпакфилм "Алыпсатардын байыуы" деген кино тусирип атыр.Ол сенин "Исламхожа"ннанда кызык болады деп атыр.
Байеке
25-09-18 14:38
Ауылда терим-2018 калай кетип атыр.Пахта теримине макемелерди жаппады-ма ?
Режесёр
13-09-18 16:39
Узбек акалар карекенлер туралы " Исламходжа " атлы фильм тусирипти. Жуда кызык болажак.
Правозащитник
10-09-18 12:16
Аман Сагидуллаев УК-тин 3-статьясы менен айыпланып,м.н.розыскке,Интерполга берилди.Нокисте адым жерде суурети менен кыдырылып атырганы тууралы дагазалар илиули.Кызык,неге табакласлары,жениллетилген кредитлерди конышынан басып атырган аталас тууысканлары-Жемшелек (Амангул Жаббарбергенова) ,Даулетияр шабандозларга излеу салынбайды.Олар тууралы Новости Центразиядагы арнаулы макаланы окын.
Арзыбек
08-09-18 15:41
Ауа!
Ютуб-ке салыу керек!
Ол киси Хитжан емес, Кыйтжан Балгалы деген шайыршылыгы да бар агай. Мойнакшы. Т.Жумамуратовка да агайин.
Газ-сервис карханасынын экс-директоры.
Хиндша айтканда, "кыйып жибереди"
Актер
07-09-18 08:33
Хит-Жиммиди таныдым...

Хиндше айтып,саз шерткенде хардайым.
Оянады уйкыдан Кыз Минайым.
Кемпирлердин журек дартин козгаган
"Ах,какая женщина" деп бозлаган.
"Газ-сервис"тин директорын мулайим
"Звезда" кылганына,шукир кудайым.
Жолеке
05-09-18 14:45
Бир кызык айтайын...

Еки-уш жылдан берли Нокистин ресторанларындагы тойларда кальян сыяклы хинд саз асбабын мойнына асып,хит косыклар айтатугын бир Джимми пайда болды. Атыда-Хитжан кусайды,75-80-жаслардагы гарры.Радж Капур,Жимми,Эдуард Хиллдин косыкларын айтканда,асиресе микрофон алдында "Ах,какая женщина" деп тамсанып турганында ауызын ашылып калады.Усыларды бир блогер мобльге алып,ЮТУБдан реклама кылгандама-кыямет бир просмотр болар еди.
Бектемирсымакка
04-09-18 10:14
Каракалпакстан бул Озбекистан емес!!! деген сиясый уран болыуы мумкин. Бирак шынына келсек те, Каракалпакстан не сенин ше Озбекистан ба? Паспортты айтпа!!! Паспортты хещ кимнен разышылык сорамастан адамлардын колындагы СССР Азаматлыгын жыйнап алып. орнына сарттын пухарасысан деп койды. Дурыс па? ямаса кате ме? Бугин Каракалпакстан Республикасы халкы озинин Паспортын талап етиуге хакысы бар ма? ямаса жок па? Егер биз тири болсак, Озбекистан бул Каракалпакстан емес болса, тек бир маселе Озбекистан хам Каракалпакстан арасындагы шартнаманы тек келисип алыуымыз керек емес пе? ямаса сол сартлар менен косылып шауа беремиз бе?.... Колына шыбык алып, шуклап отырганлар бул сартлардын озлери гой
каракен
03-09-18 17:36
олинлер кирлысып, сизлерге бир еки жынгыл шобин бериу керек, бир биниздин котлеринизди шуклап отырасызлар, сен жамансан як сен жамансан деп
Оқыушы
03-09-18 05:40
Юристке !!!


Гражданин сөзи горож сонда анин-қалалық деген сөзден шыққан болса, маданият сөзи арабтың мадания-қалалық деген сөзинен шыққан болса сонда далада жасап қаруйде өмир сурген қарақалпақлар шетинен жабайы болғаныма ?
Далада қаруйде ауылда жасабақ дала демократиясын дузген жоқ па бабаларымыз ?

Сиздиң сөзиңиз сен қалада өскен маданиятлы адамсаң, ауылда өскен жабайы емессең дегенге келип тирелип тур ?
Бир елдиң адамларының бәри тек ғана қалада өмир сурууи мумкин емес. Онда ауылда малды ким бағады, егинди ким егеди.
Оның устине сен қалада өскен маданиятлы адамсаң десең. Аулда өмир сурип атырған қарақалпақлар, бизлер не тоқалдан тууылдық па демейди ме ?
Қалалық, ауыллық демейақ сен Қарақалпақстан азаматысаң десеңде хәмме тусинедиғо.

Хәр елдиң маданияты сол елдиң дининиң негизинде қалыпласатуғын болса сол диниңниң тарийхын билгенде көплик етпейди.
Тап атеист болсаңда мынадай сайтқа кирип мынадай форумда парсы шахиншахын мусылманлар халифи деп отырсақ уятлау болады.
Бул форумдағы пикирлерди басқа миллеттиң де азаматлары оқыйды !
Юрист
31-08-18 11:04
Окыушыга.

Комментариеге тарийхшы емес,ал юристтин коз-карасы менен караган макул. (Егер,бакалавр,балки магистр бола турып,зонадагы разборщиклерге еликлеу аркалы Бектемирди созден усламакшы болган болмасан ).Себеби,бул жерде саманий Анушируан,уммавий Муавия,багдадлы аббасий халифлери-2-дарежели тусиниклер.Баслы тусиник-гражданин хам пукара созлеринин маниси хам социальлык ахмийетинде.Мазмуны сол-бир мамлекетлер халкын сен-жокары мадениятлы калалысан,мына байлыклардын хожейинисен,патриотсан деп деп коклерге котерип койса,екинши биреуи халкына сен сиясатка араласпа,сен хеш ким емессен,пакыр-пукарасан,гарип-касерсен,жетим-жесирсен деп жерге урып койганы айтылган.Коз-караста парык бар-ма,яки жок-па ?

Ахмийети сол,екинши жагдай,барлык еллерде,сонын ишинде Озбекстан Респ.-нын Уголовный Кодексинде де " унижение чести и достоинство граждан" деген статья менен Жынаят есапланады.Онын менен мен ИАК заманындагы Олий Мажлис депутатларынын тири калганларын тауып алып,барин Гаага Трибуналына суйреу керек демекши емеспен.Оган халыктын сана-сезими еле жеткен жок.Себеби,биз жазыушы Ш.Айтаматовтын " И дольше века длиться день" китабынын "Сарыозексакая легенда" бабында корсетилген Доненбай жылкыманнын Жоламан деген мангур баласы сыяклы сонгы 25 жыл ишинде мангур,руухый майып-духовный инвалид,СПИДке айланган халыкпыз.Артык кеткен болса,апиу кылын.
Бектемирге
28-08-18 09:08
Оқушыдан !!!


Кайхийсрау Анишураван - Сасанидлер ауладынан шыққан зорасстаризим динин услануушы парсылар патшасы қалайша араб халифи болып кеткен ?

Омейядлар ауладынан шыққан Муавия ибн Язид емеспе хилиф болған ол заманда ?


Гражданский общество, пухаралық жамийетке ққ келсе онда қазақларша \" Азаматлық қоғам\" деседе болғандай.
Жамийетиңде айланып келгенде \" Джамаа\" деген араб сөзи.

Гражданский обществоң рус сөзи.
Окыушыга
27-08-18 15:30
Comment

Емес,заманлас Гр.Общ-во хам пух.жам.-екеуи мазмуны жагынан еки,бир-бирине кк-карсы тусиниклер.

1).Гр.общество-бул гражданлар жамийети дегени.Граждан сози орыслардын горожанин ягный калада жасаушы мадениятлы адам деген созинен алынган. Рус,сондай-ак бир катар англичан (ситизен),парсы (шахрбанд) х.т.б еллер оз халыкларына усы атты миясар корген хам паспортларына жазган.Мас.гражданин РФ,шахрбанди Жумхури Тожикистон х.т.б.

2) Гражданин дегенди кандайда бир жамааттин,уйымнын агзасы деп тусинетугын еллерде бар.Чех,словак,прибалт,украин,туркмен сыяклы. Мас. туркменлерде-райъат агзаси делинеди.

3) Гражданин созин казак депутатлары--Азамат деп кабыл еткен.Азамат-патриот,тууган жеринин жанашыры деген соз.Кордин-бе,баска еллер халкын калайынша коклерге котерип койыпты.

4) Пукаралык Жамийет-бул пукаралардын жамийети,ели деген соз.Пукара сози араб тилинен алынган болып,маниси жагынан пакыр,мусапир,бийшара,хешким емес дегенге тууры келеди.Орысша айтканда бедный,бесправный,ничтожный человек деген.Пукара сози Багдад Халифатлыгы заманларынан мийрас калган термин. Халиф Ануширван (Алеп Шируан) мусылманларды ак суйеклер хам кара пукаралар деп еки катламга болген.Ак суйеклерге-сейитлер, хожалар, диний окымыслылар, байлар, саудагерлер кирген.Оларга кара пукара халык пенен араласыу, дастурханлас болыу,кыз алысыу,берисиу кадаган етилген. Бири-бири менен гана кудамдаллы болган.Жана Конституция хам Законларды кабылларда бизин хурметли депутатларымыз усы тусиниклерди басшылыкка алган. Президентти-халиф,озлерин-сейит хам хожалардын орынларында кормекши болган. Халыкта ниийетин-жолдасын деген гап бар.Олар-нийетлерине жетти-де. 25 жыл ишинде Гражданлар Жамийети емес,ал хеш нарсеге кызыкпайтугын,барине бийпаруа,локайд Пукаралар Жамийетин курды.Бул-менин емес,ал шет елли журналистлердин берген бахалары.

Енди,усы кателикти дузетиу ушын канша каржы керек екенлигин билесен-бе ? Конституциялардан баслап барлык Законларга озгерис киргизиу керек. Паспортларды жаналау керек.Баска бийабыройшылыгын айтпаганда.Солай болса да хаммемиз дауыс косып,бюасшылардан Бизди кемситкенинизди, корлаганызды койын,бизде озимизди Сизлер менен тен хукыклы Граждандай сезиуимиз керек деп жар сала бериуимиз керек.
Бектемирге
26-08-18 06:36
Гражданский обществоңның қарақлпақшасы пухаралық жамийет емес пе ? Билгиш мырза !!!
Бектемир
22-08-18 09:29
Рас гаплерме, ози ?

1) 2018-жыл 10-август куни Нокисте Хукимет Уйинин алдында Алга Каракалпакстан Харекети тарепдарларынын Наразылык Митингиси болганы ? Рас болган болса, неге ЮТУБта репортажлар жок.Тилек билдирген 100 адамнан катнаскан 29 адам,асиресе бар ауырманлыкты мойынларына алган олардын жектекшилери кимлер ? Фамилия,атлары ? Себеби,ел озлеринин арына шауып атырган дау журек жигитлерин таныуы,изин ала хукыкларын талап еткенлерди хукимет куудалады ма яки куудаламады ма,барин билип отырыулары керек.

2) СГБ баслыгы М.Камаловтын жумысын оз ерки менен таслап кеткени ? Егер,сиясатты жаксы тусинетугын КК Баласы Каракалпакстан жагдайында мамлекеттин кауипсизлигин коргауга басшылык етиуден оз ерки менен бас тарткан болса-бул ойландыратугын жагдай.Себеби,алдымызда,декабрьдин басында жана Сайлау болады.М.Камалов болса усы сайлауда картайып, гонерген Косемнин орнына болама деген елдин улкен Умити бар еди.Мын айтсанда дипломат,МГИМО ны питкерген бирден-бир КК баласы

Егер усы гаплер шын болса,хурметли Аман мырза Сизде ис усылынызды озгертиуиниз керек. Себеби, сиз котерип атырган КК-станды Озбекстаннан болип аламыз деген Сепаратистлик Идея елге де,междунар.сообществога да унамайды.Орнына,биз елди демократияластырыу тарепдарларымыз,бизге елди Куллыкка баслаушы Пукаралык Жамийет керек емес,орнына м.н.стандартка сай Гражданское Общество курмакшымыз,Гражданское Обществоны хазирги КК-станда курып,барлык Орайлык Азия еллерине Улги корсетемиз дегенлеринде елде изине яки излеринизге ерген болар еди. Междунар. донорский организациялар болса,Сизлерди долларга,еврога комип таслаган болар еди.Вот тебе,Юрьев День-вот тебе денежный листопад,господин Сагидуллаев . Карекеннин "Заманын келди Аннакул,Сырнайынды былгап ур" деген гапинин дурыс екенине сонда гана барып исенесен. О,кей мистер Шортик. Привет из Алеппо,Туркаманы.
Муйтен
11-08-18 04:14
Жетискенликлер менен кемшиликлер!!!
Мине агайынлер, куни кеше Каракалпакстан Республикасы Азатлык идеясы тарептарлары тек Азатлык деп, тек Еркинлик деп 10 август куни пайтахтымыз Нокис каласында. Тынышлык хам парахатшылык акциясына шыкты. Халыкта еле де болса коркыу бар. Белгиленген майданга шыгыуы керек деген адамлардан биз 100 адамды шыгады деп едик. Тилекке карсы 29 адам Каракалпакстан Парламенти алдына барып, сонын 5 адамы Каракалпакстан Республикасы басшысы Муса Ерниязовка арзалар берип, талаплар койды. Бул женис пе? ямаса женилис пе? Бугин усы нарсеге асыкпай баха беретугын уакыт келди.
Катнаскан адамлар Каракалпакстан Республикасында Озбекистаннын аскерий болимлери, Озбек националь гвардиясы хам ОМОН жане де ГАЙ хызметкерлери менен милиция хызметкерлери кобейгенин. Хар бир 100 - 200 метрден формада милиция хызметкерлери жургенлигин итибарга алды. Озбек СНБ лары апиуайы адамлар сыяклы кийинип оператив жумыслар алып барып атырганын итибарга алды.
Ташкенттен арнаулы оператив группалар келип. Каракалпакстанда гражданский обществоны жок етиу, коркытыу бойынша жумыслар ислеп атырганы фактлер менен тастыйыкланды. Мине усындай Озбекистаннын арнаулы Каракалпакстан Республикасы халкын коркытыу менен шугыуланып атырганын да, батырларымыздын коркпастан майданга шыгыуы бул улкен жетискенликлер болып есапланады.
Кууанышлысы, Каракалпакстан Азатлык идеясы тарептарлары. Акцияны нызам талабында, арзалар жазып барыу менен дурыс баслады. Егер биз шын манисинде Азат хам Еркин ел боламыз десек. Усы нызам талабында талаплар койып. Ташкентте отырган Мирзяеевтын адамларына Каракалпакстан бул Озбекистан емес екенлигин тусиндире хам корсете билип барыуымыз керек. Мирзяеев бугин тусиниуи керек. Каракалпакстан бул Озбекистан емес. Каракалпакстанда демократиялык озгерислер болыуы керек, Бирак буган Ташкент араласпауы керек хам Каракалпакстан менен Озбекистан арасында тен хукуклы карым катнасты бугин баслауы керек екенлигин. Бул ушын биринши гезекте Озбекистан оккупациялык армиясын Каракалпакстаннан алып шыгып кетиуи керек. Озбекистан Каракалпакстанда агитациялык пропаганда жумысларын токтатыуы керек. Каракалпакстанда Каракалпакстан ЖАСЛАРЫ аукамы дузилиуи керек хам Каракалпакстанда каракалпакша партиялар дузилиуи керек. Олар бугинги Азатлыкка умтылыушы харекеттин авангард жол баслаушысына айланыуы керек. Ягный Каракалпакстан Республикасында "Алга Каракалпакстан" ды партия етип шолкемлестириу заманы келди.
Бугин Озбек СНБ сы улкен провокациялык ис харекет ислейди. Кешегиде коринген адамларды коркытыу менен шугыуланады хам олардын арзалары бойынша акша ажыратып. Арза берген 5 адамнын да шагымларын орынлайды. Демек сол 5 адамды контрольга алады. Биз буны билемиз хам КГБ ис харекети аркалы булардын ертенги ислейтугын ис харекетлерин толык уйренип отырмыз.
Енди не ислеу керек? Ендиги тынышлык хам парахатшылык акциясы ушын халык еле де катты таярланыуы керек. Кешеги арза берген адамлар, 31 август куни сол арзалары шешимин тагы сорауы керек. Жана дан арза жазган адамлар кайтадан 31 август куни Каракалпакстан Республикасы басшысы Муса Ерниязовка арза жазып барыу керек. Бул жерде хещ бир уйым жасап. Кара озектен келген халык Коныраттан келген халык пенен. Жане де олардын арасындагы лидерлер менен ушырасыуы керек емес. Себеби биз ушырасыуга харекет етсек. Озбек СНБлары лидерлерди аныклап. Оларды жок етиуге харекет етеди. Сонын ушын ен апиуайы кагыйданы ядтан шыгарман. АКЦИЯ ТЫНЫШЛЫК ХАМ ПАРАХАТШЫЛЫК ЖОЛЫ екен, тек АРЗА жазып бара бара бериуимиз керек. Сонда хещ ким СИЗЛЕРГЕ куш корсете алмайды. Провокацияга берилмеу керек. Ашыуланбау керек. Бакырыспау керек. Милиция келип куш корсетпекши болса. Болды ажага деп айтканын кылыу керек!!!! Тагы айтаман, тынышлык жолы бул ен дурыс хам маселе шешетугын багдар. Асыкпау, провокацияга берилмеу, Озбек СНБ лары ана жерде Алга Каракалпакстан тарептарларын сабап атыр, журин жигитлер карсылык корсетемиз деуи де хам ондай ойынларды провокацияны сахналастырыуы да мумкин. Ондай ойынга косылман. Барман. Барман!!!
Каракалпакстан Республикасы бул Мамлекет. Мамлекетти халык дузеди екен. Конституцияны кагыйда етип. Тынышлык акциясын дауам ете беремиз. Егер биз нызамды бузсак, онда Озбек СНБ лары бизди куудалауга мумкиншилик алады. Сонын ушын хещ кандай нызамды бузбан.
Ендиги этапта не ислеу керек? Биринши гезекте халык итибарлы болыуы керек. Озбек СНБ сы хам Озбек националь гвардиясы жане ОМОН тагы да милиция хызметкерлерине итибарлы болын. Олардын кала ишлеринде журиуи хам козгалыуы схемаларын уйренип шыгын. Оларды фото, видеога тартыуды умытпан. Хар бир тынышлык акцияларына шыгатугын лидерлер ямаса жеке адамлар. Озлериниздин тынышлык акциясына катнасыуга баратугыныныз тууралы маглыуматты маган берин. Биз соган карап. Ендиги акцияга канша адам шыгады хам олардын нызам талабында тынышлык акцияга катнасыуына жардем беремиз. Себеби кеше Нокисте бир неше топар адамлар келип, не ислеуин билмей. Куры сырттан баклап кайтканы ол анык!!!
Ендиги акцияга катнасыушы албетте колында Каракалпакстан Республикасы басшысы Муса Ерниязовака хам Каракалпакстан Республикасы хукумети басшысы Кахарман Сариевка арза болыуы керек.
Арза улгиси
Каракалпакстан Республикасы Жокаргы Кенеси баслыгы М.Ерниязовка хам Каракалпакстан Республикасы Министрлер Кенеси баслыгы К.Сариевке. Мен Кара озек районы Н.Жапаков кошеси 34 жайда турыушы Аллаяр Досназаровтан АРЗА
Усы арзам аркалы сизге малим етип билдиремен. Себеби мен 2000 жылдан берли жумыссызбан хам маган тийисли болган Мамлекет толеуи тийис жумыссызлык пособияны 2000 жылдан берли алмадым. Усы пособияны бугинги кунге шекем есаплап, маган акшалай бериуине жардем бериуинизди соранаман деп арза жазыушы А.Досназаров ямаса жайы бузылган адамлар жазса болады. АРЗА
Усы арзам аркалы малим етип билдиремен,себеби менин Кара озек районы Н. Жапаков 34 жайды бузылады деп хакимнин хабарландырыу хатын алдым. Енди маган усы жайым ушын. Жай сатып алыуга ямаса кайта салыу ушын 150 млн.сум акшаны толеп бериуине сизден жардем сорайман деп арза жазыушы А.Досназаров ....
Халык бийликте отырган адамларга анык талап койыуы керек. Харекетимиз нызам талабы болыуы керек. Хакимлер айтыуы мумкин сенин жайын гоне, 150 млн.сум турмайды хам тагы баскада манисиз гаплерди. Кайда барсан онда бар!!! Деген де корытыулар болыуы мумкин. Егер сен бузылыуы керек жайына анык талап койсан хам соны талап етсен. Мамлекет саган сен талап еткен акшаны толейди ямаса сенин жайынды бузбайды. Егер ол жайды бузыу кымбат болса. Мине мысалы кешеги Хожели районы Айбек совхозындагы уакыя. Адамлар дурыс талап коймаган. Натийжеде алдын 3 хожалыкты жайын бузып. Далага шыгарып таслады сон тагы 3 хожалыкты жайын бузып далага шыгарып таслады. Енди талапты койган адамлар Мамлекеттен акша алды. Талап коймаган бир семья бир сомда акша алган жок!!! Дала да калды. Енди еки хожалык 50 млн.сум талап койган адамлар. Арза жазып озинин Конституциялык хукукларын талап етип атыр!!!
Бул нени корсетеди? Алга Каракалпакстан халык пенен бирге. Биз Сизлердин КОНСТИТУЦИЯЛЫК ХУКУКынызды коргауда халык пенен бир болып. Озбекистаннын Ана Уатанымыз Каракалпакстан Республикасын оккупациялык ис харекетин. Ягный басып алыу, ийелик етиу басып алыу сиясатын токтатамыз. Озбекистан менен Каракалпакстан арасында тен хукуклы карым катнас ислеуге нызам талабында талап койып бара беремиз. Тек сонда Каракалпакстанда соз еркинлиги болады. Сайлау еркинлиги болады. Каракалпакстан басшыларын консы ел Озбекистан Президенти койып хам жумыстан алмайтугын болады. Барлык Каракалпакстандагы басшылар халык сайлауыннан отеди. Каракалпакстанда озлестириу хам озбеклестириу болмайды. Себеби Каракалпакстан бул Озбекистан емес. Биз бари бир Азат хам Еркин ел боламыз. Каракалпакстан менен Озбекистан арасындагы карым катнас ЕС еллери сыяклы тен хукуклы болыуы керек. Озбекистаннын оккупациялык армиясы, Националь гвардиясы хам Озбек СНБлары Каракалпакстан Республикасы жериннен шыгып кетиуи керек. Озбекистан Каракалпакстан ишки сиясатына араласпауы керек. Каракалпакстаннын жан куйерлерин Озбек СНБ лары куудалауын токтатыуы керек. Каракалпакстаннын консы ел Озбекистан тюрьмаларында отырган сиясый камактагы адамларды Азатлыкка шыгарыуы керек. Бул ушын Озбекистан хам Каракалпакстан арасында диалог болыуы керек.
Биз коплеген СССР курамындагы халык оз калеуи менен Азатлык алган еллердин оппозициялык кушлери менен тыгыз байланыстамыз. Олардын басыннан откен диктатурадан калай демократияга откени тууралы уакыяларын окып, тынлап уйренип барамыз. Авторитарный режим хещ уакытта бийликти оз колы менен халыкка бермейди. Демократиялык жамийеттин рауажланыуы ушын хещ кандай коллайлык жаратпайды. Буны хар бир Алга Каракалпакстан халык харекети тарептары тусиниуи керек!!!!
Мине бугинде Озбекистанда Мирзяеевтын сиясый ойыны болып атыр. Мирзяеев Каракалпакстанга Азатлык береди деген ойды алыска таслан. Озбек СНБ лары тек Мирзяеевты кудайга тенлеп, мактауы хам агитация пропаганда ислеуи мумкин. Бирак шын маниси Мирзяеевка бугин де ертен де Каракалпакстан Республикасы халкы емес ал онын жер асты байлыклары керек. Сонын ушында нызамсыз Мирзяеев Каракалпакстан Республикасы валюта тусимлерин 100% акетип атыр. Бул ушын Каракалпакстандагы басшылар барлык колайлыкларды Мирзяеевка хам онын адамларына мумкиншилик жаратып койыпты. Мирзяеевтын адамлары келип, Каракалпакстанды тексердик деп пара акетеди. Халыкты куллыкта услап турыуы ушын, амелдарлар аркалы Каракалпакстанда баягы патша заманындагыдай бийлик жаратып койыпты. Сонын ушында Каракалпакстанда бир адам!!!!
Мирзяеевка не ушын Каракалпакстанда суу жок? жумыс жок? жарлышылык кобейип кетти? жокшылыктан Каракалпак халкы олип атыр? Каракалпакстан валюта тусимлери кайда? деп сорай алмайды....
Мирзяеев бийликти хам барлык Мамлекетлик уйымларды толык кол астына алды. Бирак Мирзяеевка казир кредит керек, Мамлекетти баскарыу ушын акша керек. Озбекистан экономикасы томен. Халык хожалыгы Озбекистаннын халкын багыуга жетпейди. Мамлекетти баскарыу системасы коррупцияга солшама батып калган. Олар демократияга хам реформага таяр емес!!!
Сонын ушында бизге Каракалпакстан Республикасы халкына Азатлык керек. Каракалпакстан Республикасы халкы Мамлекетлик баскарыуда оз колына алыуы керек. Ол ушын Каракалпакстандагы басшылар халык сайлауыннан отиуи керек. Бул ушын халык тынышлык хам парахатшылык жолы менен акциялар откерип. Районларды хакимлери, прокурорларды, начальник милицияларды халыкка хызмет ететугын етиуи ушын. Халыкты езиуши хаким, прокурор хам начальник милицияны кетсин деп кууыу керек. Бул ушын халык бирлик жасауы керек. БИРЛИК БОЛМАЙ ТИРИЛИК болмайды!!!!
Бирликти хар бир адам озиннен баслау керек. Тынлап билиуимиз керек. Хукукымызды талап етип билиуимиз керек. Бул ушын бийликке дурыс талап койыуымыз керек. Талапты жазба туринде бериуимиз керек хам жазба жууап алыуымыз керек. Талапты район хакимлериннен баслау керек. Оларга бар проблемны шешиуге арза берип, талап койыу керек. Шешилмесе Каракалпакстан Республикасы басшыларына арза бериу керек. Сонын ушында хар биринши куни район хакимятына барып. Хакимге жумыссызлык, суусызлык, жокшылык, балалар окыуы, балалар пособиясы, жумыссызлык пособиясы бойынша арза жазыуды умытпан. Хар биринши куни бара берин хам озлериннин Конституциялык хукукынызды талап ете берин. Хещ кандай пара бермен. Пособия мамлекеттин ажыраткан акшасы оны алыуыныз керек. Ташкенттен тексериуге келген адамларга пара берген адамлар болса. Кимге кашан пара берген болсаныз. Оны бизге жазыуды умытпан. Биз Ташкентте отырган парахорлардын да нызамсыз ис харекетин арнаулы арза етип Мирзяеевка жиберемиз.
Екинши этап бул районларды шешилмеген арзаларды енди Каракалпакстан Республикасы басшыларына апарып бериуге отемиз. Бул мине тынышлык хам парахатшылык акциясы тийкаргы талабы. Нызам талабы. Егер Каракалпакстан Республикасы басшылары Каракалпакстан Республикасы халкы арзаларын кабыламайтугын болса. Оларды шешпейтугын болса. Халыктан узакта отырып Озбек националь гвардиясы хам ОМОНы менен корганып. Бийликте отыра беретугын болса. Каракалпакстан Республикасы валюта тусимлерин кайда кетип атырганын билмейтугын болса ОНДА КЕТСИН!!!!!
Мамлекет халык ушын ашык болыуы керек. Мамлекет халыкка куш корсетиуин токтатыуы керек. Сонын ушын бул проблеманы шешиу хам тексериу ушын хар биримиз тынышлык хам парахатшылык акцияларына шыга бериуимиз керек. КОНСТИТУЦИЯЛЫК ХУКУКларымызды талап ете бериуимиз керек.
Ендиги 31 августе болатугын ТЫНЫШЛЫК хам ПАРАХАТШЫЛЫК АКЦИЯсына катнасыуды калеушилер дыккатына.
Сизлер катнасатугыныныз тууралы бизге хабар берин. Бул Телеграм аркалы хам ват сапп аркалы айтсаныз болады. Тагы да бийликте отырган адамлар халыктан пара алыу ушын хар турли схемаларды ойлап тауып. Акша жырып жеушилерди ХАЛЫК болып, БИР болып токтата аламыз. Токтатыу ушын буны айтыу керек хам арза етип жазыу керек. Айлыгын ала алмай атырган мекеме жумысшылары, мугаллимлер жумыссыз калган катнасыуы мумкин, ата аналар балалары бир жыл бойы таярланып окыуга кире алмай калган, мийнет ветеранлары катнасыуы мумкин.
Каракалпакстан Республикасы басшылары, хакимлер, прокуратура хызметкерлери хам Ишки ислер хызметкерлери!!!!
Алга Каракалпакстан бул Озбек СНБ корсеткендей бир коркынышлы уйым емес. Биз тынышлык хам парахатшылык жолы менен. Ягный Каракалпакстан Республикасы Конституциясы 1 статьясы хам Озбекистан Конституциясы 74 статьясы тийкарында. Ана Уатанымыз Каракалпакстанды консы ел Озбекистаннан Азатлыкка шыгарыу!!! Биз консы ел Озбекистанга жаманлыгымыз жок, озбек халкын оз агам деймиз!!!
Бирак 21 асирде оз агам Озбекистан кашанга шекем Каракалпакстан валюта тусими ушын бизди куллыкта услап турады? Кашанга шекем Каракалпак халкы кул болады? Биз оз хукукымызды Ташкентте отырган байлардан сораганымыз ушын сизлерде сол Ташкент айтканы менен Каракалпакстан халкы ар намысы ушын шауып журген оз перзентлеринизди жок етпекшисиз бе?
Сиз ким менен сиз? Халык суусызлыктан, жумыссызлыктан, жокшылыктан, куллыктан хам жарлышылыктан кутылыуы ушын консы ел Озбекистаннан Азатлык алыуы керек. Сизлер озлерин билип билмей бул автократиялык режимнин курбаны сыз!!! Сизлер кулсыз!!! Себеби сизин ийениз Мирзяеев! Бугин СИЗЛЕР да ХАЛЫК пенен бир болып АЗАТЛЫККА ШЫГАТУГЫН заман келди.
Амел ушын емес, ал халык пенен болын. Козинизди ашын. Неге Озбекистан менен Каракалпакстан арасында тен хукуклык жок. Неге Озбек СНБ сы бизлердин баримизден жокары?
АГАЙЫНЛЕР хам БАУЫРЛАРЫМ, АЗИЗ КАРАКАЛПАКСТАНЛЫ ХАЛКЫМ!!!!
Тек биз Азат болсак, тек биз Еркинлик алсак. Каракалпакстан Республикасы жер асты байлыклары Каракалпакстанда жасап атырган халыкка тендей болинеди. Адам хукукын хурмет ететугын заман болады. Соз еркинлиги хам сайлау еркинлиги болады. Халыкта жумыс болады хам ен аз ис хакы 4 млн.сум болады. Окыу бари толемсиз болады. Каракалпакстанда ондирилип атырган газ, ток, суу 24 саат халыкка бериледи. Зыяты сырт еллерге ямаса консы еллерге сатылады. Биринши орында халык хызмети Каракалпакстан Республикасы ушын уазыйпа болады. Бул ушын биз консы ел Озбекистаннан оз хукукымызды хам Азатлыгымызды алыуымыз керек!!!
Биз Озбекистаннын басшылары менен Каракалпакстан Азатлыгын тынышлык жолы менен шешиуге хам сойлесиуге таярмыз. Бул ушын хар бир Азатлыкка умтылган халыкты бизди коллап кууатлауга шакырамыз.
Хурмет пенен Аман Сагидуллаев-Каракалпакстан бари бир консы ел Озбекистаннан Азатлык алады. Соны умытпан!!!!
11 август 2018ж
журналист
08-08-18 18:10
Кара бул астында,нуры шашылып
Каракалпакка умит, нышан киятыр
Куллыктан,суусызлык, жокшылыктан
Алга менен бирге жана заман киятыр!!!

Отирикти жане хийлени женип
Адиллик, хакыйкатлык сорап киятыр
Озлестириуге, озбеклестириуге шек койып
Алга менен бирге Каракалпакстанга заман киятыр!!!

Асау атты байлып, жабирлер берген
Елди езип, еки сойлеген
Халык сайлауыннан отпеген
Амелдардын орнына, Еркинлик киятыр!!!

Адамлардын санын, азмаз дегизген
Отирик айтыуды, аукат деп жегизген
Еки жузли, жасларды осирген
Заман орнына, жана заман киятыр!!!

Каракалпакстан атын, алдап оширген
Озбекистан жуда зо дегизген
Отирик агитация хам пропаганда жургизген
Акмаклардын орнына, жан куйер киятыр!!!

Ауылымды, махалла паспан жургизген
Саткынлар елди бийлеп, ака дегизген
Хоп деген созди мода дегизген
Заман орнына, Алга киятыр!!!

Кино сериалларды, жойбар деп билген
Маниси жок киноны халкым коп корген
Умитсиз, манкуртлар заманы дегизген
Омирге, жаналык алып Алга киятыр!!!

Ак-караны анык, коргендей козин
Каракалпакстан жаным, Каракен озим
Баримиз бир тууган Каракен дегизген
Улкен умит пенен Алга Каракалпакстан киятыр!!!

Казах, каракалпак, озбек, туркмен
Баримиз Каракалпакстанлы билсен, бир журген
Каракалпакстанда болса, тойып жегизген
Каракалпакка бугин жана заман киятыр!!!

Консы елден келген, келгинди кетер
Каракалпакка да Азатлык келип бир жетер
Кебир баскан шоры жерин, алтынга мегзер
Каракалпакстанга еркинлик заман киятыр!!!

Аму дарьяан кеуип, Арал кепкенде
Елден асыгыслар кошип кеткенде
Ертен арман болсын деп, айтып кеткен бе?
Ата баба арманы, Гарезсизлик киятыр!!!

Мамлекет тийкары, халкым сен болсан!
Халык карматлы, жанлы куш болсан!
Каракалпак кеше олип, жок болсан
Бугин тирилетугын, Каракалпакка заман киятыр!!!

Елдин жетегине, жургендей басшы
Жас улкен акылы, жетелер басшы
Халык пенен хар куни болып, маслахатшы
Жургендей Каракалпакстанга басшы киятыр!!!

Парахорды узакта, услап алыстан
Жан куйерди шакырып, алган алгыстан
Халкым ушын адил хызмет етемен!
Дейтугын, Каракалпакка бийлер киятыр!!!

Журегине орап, Елдин арманын
Торге илдирип койып, Каракалпак байрагын
Бар тапканын болисип, халкым оянын!
Усындай басшыны талап етер, заман киятыр!!!

Каракалпактын даласы толган байлыкка,
Халык еркин болса, жасар айлыкка
Халык хам Мамлекет толып байлыкка
Жасайтугын Каракалпакстанга заман киятыр!!!

Бул ислердин бари колымыздан келеди
Алга десек, хамме тегис журеди
Усы затлар болсын десен КАРАКЕН
Азатлык, Еркинлик дейтугын заман киятыр!!!

Ата ана сокпе, жалгыз баланды
Елим ушын, жанган батыр баланы
Осирин, тарбиялан Елим деген баланы
Елди суйетугын ийман киятыр! Тагыда Азатлык заман киятыр!!!!

Аман Сагидуллаев, 08.08.18ж, Норвегиядан салем
журналист
07-08-18 19:09
Аскар таудан ата баба арманы,
Жуда жаман болды Мирзяеевтын парманы,
Жугирдеклер жууырып жур, болганы
Каракалпакстанда жана заман болар ма?

Халык кунде хатлар маган жазады
Коз жасыны, ак кагазга салады
Еситетугын, тынлайтугын кулак жок!
Каракалпакстан Азатлыкты ала ма?

Халкым сондай коркып, ошип калыпты
Умитлери сонбей, еплеп жаныпты
Ата ана таслап балаларын уйине
Халкым гедей, дийуанадай болып калыпты

Коп ишинде бир адамнын хаты бар
Уй жагдайы, мал корадай болган яр!
Сойлеуге де айтыуга да коркады
Хаким баба журеклерин алыпты

Бул омирден, откенлери коп екен
Жетер жетпес олмес куни мол екен
Не десе де айтыуга да таяр ау
Халкым менен бийшарадай болыпты

Кок аспанда булт ишиннен нур шыкты
Халкым деген Азаматлар, туншыкты
Серпенбестей, кайсар тууган Каракен
Алга десем, жуз мын болып ел шыкты

Бул ислерге кудай бергей салауат
Ата бабам яр болгайсан, куш кууат
Алга деймен, Артка кайтыу жолым жок!
Каракалпак Азат болады, Елди кууант!

Эй анашым, жай колынды бер дууа!
Перзентине хак жол тиле, бол пида!
Ана Уатан, Ар намыска шабаман
Мен бул сенин Аман улын боламан

Жан журекте, Ел арманы жанып тур
Кеулим сайрап, коп нарсени анып жур!
Досым артып, душпан паске кеткенде
Тур орныннан-Ата баба мадет бол

Коп ишинде, саткынлар коп уреди
Тамак ушын, елди озге кореди
Озлестириу, озбеклесиу болмасын!
Каракенлер Азатлык деп журеди.

Коп нарсени айткым келер халкыма!
Исенемен Каракалпак данкына!
Шаршамайман, шаршауга да уакыт жок!
Азатлыкты, алып берермен халкыма!

Бул дуньяда жигит болып тууганман
Елим ушын, белди беккем бууганман
Уран етип, Алга деген созимди
Каракалпакстанда Азат елди курарман.

Кен танирим, Ата бабам оскен жер
Акем дыйкан, шешем кулип осен ел
Кара озекке салем айткым келеди
Бабалардын, аруакларын сезген мен.

Сагынаман, жыгылмайман билемен
Халкым ушын, барлык иске конемен
Азат елим, Еркинликти алган сон
Омиримше, Елге хызмет етемен

Бул созлерди, мен халкыма арнадым
Шыбын жанды, Елим ушын кыйнадым
Сенин ушын, хар кун таяр тураман
Каракалпакстан сени жаксы коремен!

Бул пикирде, анлаганга салем бар
Аксакаллар, жас улкенлер дамем бар
Елди сатпай, кара бастын ойламай!
Харекетти бирге ислер! деген дамем бар

Коркаклары уйлеринде отырсын!
Кесент бермей, тилин бийлеп отырсын!
Дым болмаса, зыян етпей отырсын!
Азатлыкты алар, менин шамам бар

Коп нарсени, еки ауыз айтыппан,
Кешир Уатан, созим тийсе айыптан
Созим дурыс, исим дурыс быракта
Мани берсен, ага иним гайптан.

Сени суйер, сен биракта билмейсен
Перзентлерин, кангып кетти кормейсен
Кул болдык гой, жок болмайык Уатаным
Азатлыкты алмаганша, билмейсен.

Ата бабам бул Каракалпак
Акемде, анам да Каракалпак
Улымда, Кызым да Каракалпак
Мен де, сен де Каракалпак
Буншама неге кор болды Каракалпак
Куллыкта жок болды неге Каракалпак
Азатлыкты саган инам етер тек Каракалпак
Егер хурмет етсе, хадал перзенти соз хар бир Каракалпак!

Хурмет пенен Аман Сагидуллаев 6-август 2018 ж
Норвегиядан салем
журналист
31-07-18 13:31
НЕГЕ ДӘРКАР?

Сыр алдырмайман деп жүрип,
Иши қалтырап, сырты күлип,
Мақтанғанда кетсе "жыртылып",
Ол ялғанлар неге дәркар?

Дәртин де төге билмес "қорқып",
"Дос-душпаным күлер" деп шоршып,
Жүрегинде қымтап жүрип,
Ҳақлықты жасырыў не дәркар?

Пәмсиз Хан мазақ етсе аса,
"Түйе екенсең!" деди Күнхожа.
Сөз қылышын алған шайырға
Дәртин бүгиў неге дәркар?

Халықтың дәрти тилде болмаса!
Ҳақ сөзди айт, қудай қолласа,
Жүрегинде дәртиң болмаса.
Аспаны гәплер неге дәркар?!

Өмир жолы теп-тегис емес,
Қур-алапа шабысыў емес,
Жылтыраса - бәри алтын емес,
От болып жанбасаң не дәркар!

Бәри аян Разиябегимге,
Тулпар болсаң шабыс, иркилме,
Ҳақыйқатлық ашшы, көрдиңбе?
Ҳақ сөзди айтпасаң не дәркар?

"Бас кеспек бар, тил кеспек жоқдур",
Деген ата-бабалар ҳақдур.
Шайыр етип жаратса тәғдийр,
Ҳақыйқатты сөзлемек дәркар!

Күнде өлип жасаса қорқақ,
Сөзи-иси болады шорқақ,
Сени қоллап турса яратқан Ҳақ
Сөз-қанжарың тилмеги дәркар.

РАЗИЯБЕГИМ
30.07.2018
qaraken
21-07-18 16:28
бул деген затишье перед бурей деген
Дедегора
dedegora48@mail.ru
20-07-18 14:04
усы жердеги "журналист" деген биреу гиленг провокациялык гаплерди жаза бередигой,а? Журналист деген-хабаршы.Хабарынг болса,айтта кой,интерпретация жагын хабарды окыганлар озлери биледи: М.Камалов жумысын койыпты...Ауылларда озбеклер кобейди...Жаз-да кой,аржагын не кыласыз создырып?
Хабар беруші
15-07-18 14:33
Ассалаумағалейкум ағайындар!
Алматы облысы, Есік қаласында қарақалпақтар бар ма?
Бар болса телефондарыңды жіберіңдер.
журналист
14-07-18 00:01
Аминбай Таджиевтын Каракалпакстан Республикасы Правительствосы болып турып. Консы ел Озбекистан Президенти И.Каримовка Каракалпакстанда болып атырган Мамлекетлик сырды сатканы ушын. Оган Мамлекетлик саткын деген айып койып. Оны судлау керек. Оган А.Таджиевтын жазган китапындагы созлери далил бола алады. Каракалпакстан Республикасы Жынаят Кодескинин 159 статьясын койыу керек. Ягный Мамлекетти аударып, Каракалпакстанды куллык жагдайда Озбекистанга багындырганы ушын.
журналист
12-07-18 21:35
Каллибек Камаловтын баласы Мурат Камалов оз арзасы менен Озбекистан СГБ нын Каракалпакстан Республикасындагы баслыгы лауазымын таслап кетти. Себеби Озбекистан СГБ хызмети Каракалпак халкына карсы исленип атырган проект екенлигин тусинген болыуы керек. Хатте ол Каракалпакстан Республикасы басшысы лауазымында да ислемейтугынлыгын билдирген. Демек, Мурат Камалов Каракалпак халкы менен бирге.
Мәштаба
08-05-18 10:00
Х,азирге ауылларда өзбеклер жоқ. Өтирикти япштырабермеңлер !!!
журналист
03-05-18 23:23
Казирги уакытлары Каракалпакстанда барлык ауылда сартлар кобейип кетти. Еркеклер Казахстанда хам Россияда жумыста ал катынлар сартлардын колында...Калпагына бек бол Каракалпагым.
Қарақалпақ Арысланы
23-04-18 19:56
Қарақалпағымды шалқайта кийип,
Қасыңда бараман бул уллы жолда.

Өзбек хәм Қарақалпақ дослығы хәмийше жасасын !!!
Кегейлиши
20-04-18 13:08
Апдиров жур гобдыров.
Муса журипти болдырып.
Баринен де Базарбай
Жур ортаны толтырып.
Падашы
20-04-18 13:03
Бит казан сутти бир кумалак иритти болып кетпесин.
Киллер
20-04-18 09:00
Быламыкты май келтиреди.Бир тостаган май тап !
Домком.
20-04-18 08:41
пукараларыма отчет

Районлык хакимимиз бар-Абдырып,
Кашан корсен журер алдын Гобдырып.
Айталмайсан елдин отиниш,тилегин.
Бир зат десен, жибереди Шабдырып.
Шамшет
20-04-18 06:12
Жетпис жезден емес ойнама Шарап.
Картайган да озбеклердин котин жалап.
Сарсек
19-04-18 21:17
Келлерге. Хай Келлер тезирек азатлык ты келдир.
PR-эксперт
19-04-18 07:34
Аман пайгамбарга тилеклеслик.

Уснатдин кенегестин баласы ...шарап
Аузын толы кобик,журсин-бе,жарап ?
Боталагын жоклап,бозлаган унин.
Интернеттен кетти дуньяга тарап.
Жетпис-жезден емес,ойнама бала.
Картайганда жаслардын арт жагын жалап.

Бас редактор ...кенесбай оган дас болып.
Журналистлер Аукамына бас болып.
Тендер жасар дуйым журттын алдында
Бир коныраттын баласына кас болып.
Абырой шерик деп жибискен кеуиллер
Калды жане катпарланган тас болып.

Каларсызлар,тускеннен сон хамелден
Жол шетине тупирилген нас болып.
Алга, Каракалпакия.!

P.S.Каракалпакия-каракалпаклар ели дегени,стан емес.Stan атын-озбек,туркмен,казак,кыргыз,тажик еллери,калаберди Ауганыстан,Пакистан,Хиндистан котерип журе берсин,карсылык жок.Бирак,бизге Норвегия менен Дания,Германия менен Франция,Англия менен Италия туриндеги КАРАКАЛПАКИЯ керек.
Аман бул саган-Инновацион идея.Енди,озинде бар инновацион технологияларды колланып,актив исбилерменлерди коллап-кууатлауын керек.Сонда,исин алга басады. Елдеги-белсенди исбилерменлик,инновациялык идеялер хам технологияларды коллау жылында мамлекетлик Багдарламага коскан улесин болады. Обществонын алдында-жузин жокары,назерин-балент болады,иншоалла !
Киллер
18-04-18 14:24
Заказ бар-ма,шеф ? Хызметлер-тез,сапалы хам кыска муддетте.
Аман
16-04-18 07:56
Саткын Уснадтиновты ким жок кылады?
Шежиреши
13-04-18 14:15
Алип нокиске

Торели гаплерин - патиуага басылмай, орынлы сорауларын -жууапсыз калыпты. Обалды, азы-кем тусиник берейин. Бирак, бир нарсени тусинбей калдым. Форум катнасыушыларынан Интернет аркалы допрос алмакшы болганынды калай тусинемиз ? Рууынды лакап етип жамылыу аркалы кенегес тайпасына киретугын мангыт екенинди корсетпекши болдын-ба ? Еледе жаманжак, бозак, алтымшак ямаса гобдир нокис екенинди жазбаганын ? Бул жерде ауылдагыдай мангытлар белгилеп койган зан, тартип, кагыйда журмейди. Ал, сенин гаплериннен кандайда бир шовинизм,устемликтин хауири келеди. Бул жерде шайыр Ыклас Генжемуратов хам косыкшы Тимур Досжановтын косыкларында айтылгандай ,ауылда коргенин, бунда Баскаша.Ягный баскаша позиция, мотив, ой-пикир, коз-карас... Мейли.

Сен кирип келген жер-кк-лардын дунья жузилик информация базарына шежире базары аркалы кирилетугын даруаза. Бул жерде товар сатылмайды, хызмет корсетилмейди. Тек гана руулардын тарийхы, бугинги жагдайы, келешеги тууралы информация алмастырылады ,бартер исленеди. Базардын базаркомы, охранасы, контролер,тележечник, дворниклеринин бари, сатыушыларынын басым копшилиги- коныратлар.Базаршы-шежиреге кызыгатугын любой адам болыуы мумкин.Сатыушылар арасында-кандекли коныратларынан шыккан Аман шортик исимли саудагер бар екени де рас.Жан-жактан жыйган товарларына сиясий дизайн берип акеледи,баскасына алмастырып кетеди.Бирак,товары сапасыз,оригиниаль емес,самопал. Ози де ынгайсыз,тийгенге тийип,тиймегенге кесек ата береди. Сол себепли базаршылар, асиресе бийликтеги басшылар, кауипсизлик хызметиндеги жигитлер менен тобелесип те калады.Оннан базаршылар жабир кореди. Базаршылар арасында бийликтин шашбауын котерип,абырой,хамел алып жургенлерде,Аманбайдын тарепин аламан деп ауызлары дал караган болып жургенлери,хатте камалып кеткенлери де бар.Бирак,шежирешилер оларга араша тусе алмайды,уазыйпаларына да кирмейди.

Егер,пукара Аман Сагидуллаевти излеп келген болсан,изине кайтып, базарга -одноклассники, фейсбук ,жаксысы Ютуб даруазасы аркалы сиясат базарына барасыз. Жеке озим,Шортиктен-Ленин,Мао Цзе Дун,Махатма Ганди,Ататурк дарежесиндеги косем шыгатугынына оншелли исене бермеймен.Тарийх бетлеринде ары кетсе, М.Шокаев,Вали Каюмхан,жерлесимиз мюнхенли Сабыр Ешимбетов,Мухаммед Салих аты менен танымалы Салый Мадаминов дарежесинде калса керек. Такыр жерден шан шыгарып,елди Озбекстаннан болип аламан,озим Президент боламан,елдин байлыгын дастанып жатаман деген кам, экстремислик, сепаратислик киялларга берилгеннен горе,изине адам ертип,Программа,Устав ислеп шыгып,бизлер-альтернатив КК-стан курмакшымыз ,пукаралык жамийет курыу коныратлардын колынан гана келеди,оган мен басшылык етемен дегенде журт изине ерген,дунья жамийетшилиги коллап кууатлаганда болар еди .Балки,БМШ жанындагы кашкынлар иси бойынша Баскарманын Верховный Комисариаты тарепинен баска жерлесимиз Махсет Жаббарбергеновке берилген Сиясий Кашкын статусынын Шортикке берилмегенине усы шала сауатлыгы себеп болган шыгар.Еледе,Скандинавия ярым атауындагы Норвегия деген ел карекеннини шанарагына шалгай жауып,озине алыпты.Болмаса бала-шагасы менен Бишкектин кошесинде тентиреп,Дордой базардын отыны менен кирип,кули менен шыгып журермеди,алле кайтип..Ал,жолын болсын.Як,шежире базарга кирмекши болсан,онда гап баскаша...
Миртемир
12-04-18 03:27
Қарақалпақстан жаңалықларын билип турыў ушын мына сайтларды қарап барыңыз:
http://www.makan.uz/
http://kknews.uz/kk/
каракен
10-04-18 19:00
Барлыгынызды 9 апрель куни КАРАКАЛПАКСТАН КОНСТИТУЦИЯ менен кутлыклайман
Бектемир
25-03-18 08:50
Бугин КК-станнын еки миллионыншы пукарасы дуньяга келди.Расмий белгилеу Хукиметке кос жакпай атыр.Келин озлеримиз-ак белгилейик.Хош келдин,еки миллионыншы Азамат .
каракен
24-03-18 17:29
Каракалпакстанда канлыколь районда молла ларга корсетпе берип атыр диды егерде адам олсе оны уш кунде емес бир кун ишинде озбеклерге уксап жерлеу керек деп корсетпе берген
Кадастар
22-03-18 09:46
Каракалпакстан жер майданы озбекистаннын жартысы.Халык саны озбекстаннын 1% курайды. Президент сайлауда Каракалпакстан дауыс бердиме бермедиме есапка алынбайды.Сорау озбекстаннын Каракалпакка не кереги бар
Сарсен
20-03-18 15:33
Олар аумакай лар емес аумакаулар.
Алип Нокис
alipnokis@mail.ru
20-03-18 14:31
Ассалаӯма аликум «Дунья жузиндеги Каракалпаклар» темасы астында бирлесип пикир алысып, таласып отырған Жигит ҳәм Қызлар. Дәслеп Сизлерди кирип келген Наӯрызыңыз бенен қутлықлайман ҳәмде ең жақсы тилеклер тилеймен.
Мен аӯылда туӯылып өстим, кейнинен жумыс жағдайы менен Нөкис қаласында жасап қалдым. Қәнийгелигим анық пәнлер тараӯына тийисли болғанлықтан жазғанларым жүда «сулыӯ» болмаӯы мүмкин, елестирмеңлер. Бул жерде (группа деп алсақ кейинги орынларда) сәӯбетлериңизди оқып, өз ақылым жеткенше анализлеп көрдим. Өз пикирлеримди жазбақшыман жәнеде сораӯларымда бар. Кимлергедур жағар, кимлергедур жақпас.
Бул группағада арасында аспаннан түскендей, қапталлап келип, түйеден постын тастағандай (Интернетте басқа социал группаларғада тап сондай), Аман Сагидуллаев аты менен «бир шелек лампамай» қуйып кететуғын қатнасыӯшы бар екен.
Мен бул қатнасыӯшы расындада «Аман шортик» лақаплы адам болатуғын болса, усы группада ол ҳаққында жазылған унамсыз пикирлердиң дурыс екенлигине исенемен. Себеби жумыс бойынша Нөкис районының көплеген жерлеринде адамлар менен әңгимелес болганман, жәнеде таныслар арасында Нөкис қаласында аӯыл хожалығына жыйын теримге комбайнлар бойынша хызмет көрсетиӯши мекемеде (мекеме аты есимде жоқ) ислеп, кейнинен бираз ӯакыт ҳукық қорғаӯ органларына сораӯға қатнаған жигитлер бар.
Бул адамның ҳәм оған пикирлес болған группа қатнасыӯшыларының жазғанлары бойынша төмендегише сораӯларым бар еди.
1. Республикамыздагы жасаӯшы халық миллетлер қурамы бойынша Өзбек ҳәм Қарақалпақлар дийерлик тең сандағой. Сизлер айырып алмақшы болған Қарақалпақстанды қайтип дүзбекшисиз. Көплеген районларды не қылмақшысыз. Олар разы болама. Кейнинен басқа областларда жасаӯшы миллионлаған Қарақалпақларды не қылмақшысыз. Жәнеде ҳәзирги ӯақытта қоңсылар менен жақсы қатнаста, интеграцияда болмасаң, басқа ири мәмлекетлерге «жемтик болыӯ» қәӯпин қандай етип шешпекшисиз. Өзимиздиң жеримизде өзимиздиң байлықларымызды өндириӯде «аӯқат ушын» ислеп, қурылай басқа мәмлекетке берип отырмаймызба ертеңги күни. Айтайық ғәрезсизлик алып мәмлекет дүздиңиз, кейнинен руӯларға бөлинип әмел (ямаса усындай группаларда пикирлер) таласылмайды деп кепиллик бере аласызларма. Мәмлекетти басқарыӯ структурасының қалиплесип, механизмлердиң ислениӯине қанша ӯақыт, қанша шығынлар, қандай рисклар болатуғынын есапқа алдыңларма. М.Нызамовтың өткен дәӯирде бир гүрриңи болар еди, адаспасам «Ғәрезсиз Бозкөл» деген, сондағыдай «майда» проблемаларды айтпайын.
2. Өткен дәӯирде көплеген басшы хызметкелерге жынаят ислери ашылды. Бирақ солардың басым көпшилигиниң сол жынаятта тиккелей айыбы ямаса қатнасы болдығой. Мысал етип сол «Аман шортик» ти алсақ. Ҳалық билмейме буларды. Қайсы айлықтан тапқан ақшаңызға еки этажлап жай салып, машиналар алдыңыз, елде жоқ үрдисте тойлар берип, ересек қылықларды шығардыңыз. Аз маз еледе қайтармағанда адам гөшин жеп көриӯ қалған жоқпа еди…. (Бирең сараң өз мийнети менен тапқанлар өкпелемең, бармақ пенен санарлысыз). Ҳәзирги Президент сол даӯирде ислеген жынаяты кеширимлилерди (жоқларды) қайта жумысқа тиклеп атырған жоқпа.
3. Көплеген жазғанларыңыз бойынша Республикадағы басшы хызметкерлер кемислери айтылыпты. Мениң олардың көпшилигине симпатиям жоқ. Бирақ сизлер оларды азгыра бергенше, келиң өзлериңиз солардың орнына қойганда халық ушын не қылар едиңиз соны жазың (Мен олардың барлығы халық ушын жан күйдирип жумыс ислеп атыр демеймен). Бир районды алың, мысал ушын Кегейлини. Қандай жумыслар ислеӯ керек, қандай қылғанда халыққа пайдалы нәрсе ислеӯге болады. Анық бир пикир айтың. Барлық есап китап бенен дәлийлеп бериң исленетуғын истиң пайдалы болатуғынын. (Және бир базарға еки базарком кояман демең)

Еле сораӯларым көп еди кейинги сапар жазаман, егер жазыӯ усы группа ушын турарлық болса.
Группада жарияланған атыма қарап миллетимди додаламаң, мениң миллетим ҚАРАҚАЛПАҚ
Матеке
20-03-18 13:50
Сен арсланы емес , каракалпактын пышыгы шыгарсан?курсанд деген озбекшего аумакай.
Қарақалпақ Арысланы
19-03-18 03:16
Ғарезсиз Қарақалпақстанда жасап атырғанымызға жуда қурсандпыз !!!
Александр
15-03-18 15:47
Урра Каракалпакстан!
Есен
15-03-18 05:01
Дахшат болып кетиптиго.
Егоратасы
zhetkerbajb@yandex.ru
14-03-18 06:57
ойласык ретинде: Шайыр
13-03-18 10:14:"Озбеклестиру"динг кандай зияны бар? Мысалы,каракалпакларга КОСЫМША тил билу,озбек мадениятын,озбек тилин\адебиятын КОСЫМША билсе,НЕ ЗИЯНЫ БОЛАДЫ? Хешким каракалпак тилди умыт,сойлеме\окыма деп айта алмайды ,тири жургиси келсе.
Шайыр
13-03-18 10:14
Озбеклестирип атыр деп Сагийдуллаев Аман келди.
Шынлык созди айтпага кай биринин шаман, келди?
Аскар
10-03-18 07:22
Билектин куши мен,найзанын ушы менен азатлык.
каракалпак
07-03-18 19:54
каракенге казакстан бас елшиси биринши марте келип арал маселесин корип шыгыу маселеси
Егоратасы
zhetkerbajb@yandex.ru
07-03-18 07:01
Хожабай
27-02-18 17:42
"Жумыс табу ангсат" деген гапти озининг жумысы бар\айлыгы бар адамга гана айту ангсат,ал жумыссыз адамга соннан кыйын нарсе жок,болмаса бос журмес еди...
талап
00000000
06-03-18 13:16
Жаксы хабар болса жаксыда
Хожабай
27-02-18 17:42
Шынгыс иним, сол Казакстан яки Россияга барып ислейтугын курылыс жумыслары Каракалпакстанда да табылады. Еки колга бир жумыс кай жерден болсада табыуга болады. Мен соны анык билемен, Каракалпакстанда бир уйден бир адам жумыс ислесе де шанарагын бага алады, себеби ауылда ислеп тапкан пул берекетли болады, хамде кудайга шукир Каракалпакстанда хазирги кунде токшылык. Кунделикли керек азык аукат онимлери баска елге салыстырганда анагурлым арзан, халыкка доступный бахаларда сатылмакта.
Бахадыр
27-02-18 17:37
Журналист болганда да долбан журналист екенсен, неге гапке тусинбейсен, Шортиктин тел номери деп жазганларына адам исенеди деп отырсанба, бизлер номер жазбаймыз, бизлер реальный Каракалпакстанда жасайтугын адамлармыз, март болсан айтатугын гапинди Каракалпакстанга келип айт. Кимсен сен ози, нервта ойнама, казак.ру сайтындагы форумнын да мазасын кашырдын келиспейтин гаплер менен адамлардын басын ауыртып.
Azamat
24-02-18 18:18
Men dúnyanıń kóp ellerine bardım. Sırttan kelip jumıs islewshiler dım kóp. Evropa, Amerika, Dubayda. Kóbisi xalqı kóp ellerden; Qıtay, Hindistan, Vetnam, Filiipin, Pakistan h.t.b. Olardı kóp bayqadım. Azannan keshke shekem tınbaydı, lyuboy jumıstı islep keteberedi, qattıģa miynetkesh, pul shıģarmaydı lichniy, qattıģa ekonomichniy. Olardı bizlerdiń adamlar menen salıstırıp bolmaydı. Bizdikiler jumıs joq dep jatadı. Bir idea aytsań pessimist, oyında tek keminde 500mıńlıq jumısqa kirip alsa. Tek mámleketlik jumısqa kirse ómir barday. Bolmasa eki úsh ay qazaqqa barıp qaytaman deydi.

Prezidentimiz qanshama imkániyatlar jaratıp berip qoyıptı. Tádbirkor elga madadkor deydi. Ne ushın sol imkániyatlardan paydalanıp isbilermen bolmaydı? Jeńilletilgen kreditler berip atır. Ónim shıģarıp shetke satıp elimizge valyuta kirgiziwge boladıģo. Nege sokrashenie dep jaloba qıladı. Húkimetke moyın soza bermey adamlardıń ózi de háreket etiw kerekqo. Isbilermenlerdi qollap quwatlaw jılı. 2-3 ay paxat' etip 1 ay baybasha bolıp júriw qaldı. Házir háreket et seni qollayman dep tur elimiz.
шынгыс
shingis.shingis@mail.ru
24-02-18 10:42
Караккалпак гарезсиз болама болмайма билмедим менин билетугыным неге жумыстан кыскарыу кобейип кетти болница райгаз электросет района багша барлык бухгалтерлер тек акшасы бар агасы барлар калып кара пухара жумыстан кыскарып атыр кара пухара баска не ислейди хамме казакка руска баратыр поездга адам сыймайды аухал кыйынласпакта бала шаганы таслап ишин кан жылап кете бересен агасы барларга жаксы заман болды
Azamat
24-02-18 10:25
Raxmet, Bahadır aģa. Bul shortiktiń gápin sóylep turģan bir eki jol adasqan nadanlardıń dım awzı buzıqqo. Bul mektep kórmegenler neģıp júr qaraqalpaqtıń atınan sóylep. Gasterbayterlıqta júrip bir eki teńge tapqanın kóteralmay qalģanba túsinbedim. Jigitpen dep shireneseń nómirińdi qaldır dep. Haqıyqattı aytqanda bet shıdamay jer bop qalasız námártler. Irigen awızdan shirigen sóz shıģadı deydi. Nómiriń qaldır dep kerileseń. Óziń artıńdı berip júrgen shıģarsań. Ya art beretin videolardı kórsetip tamam boldıńba sodan basqasına aqıl jetpey? Jurnalist emes shirik dep qoysań tuwrı keledi saģan.

Qaraqalpaqstan házirgi rawajlanģan, infrastrukturalı sanaat orayına aylanıwda birinshi orında elin, jurtın, párawan turmısımızdı súyetuģın xalqımızdıń hám álbette ádalatlı el basshılarımızdıń xızmetleri girewli. Anaw ne qıldı mınaw ne qıldı dep aqılsımaqlanasań. Námárt sen óziń ne qıldıń? Nókiste, rayonlarımızda boy kótergen imáratlarģa bir gerbish qoydıńba? Seni oqıtqan, tárbiyalaģan, ósirgen eliń ne qıldıń? Bir fakt keltire alasańba? Shetten turıp ırıldaysań. Iytlerde bir ádet bar kóshede bir iyt úrse úriw sebebin kórmey hámme iytler bir úrip shıģadı. Qoyıńlar onday qılıqtı. Esiń narda elińdi tap.
журналист
22-02-18 21:49
Жигитлер, тарыйхты козгайтугын болсак. Бугинги куни сол газ трубада газ бар ма? Екинши, сол адамлар ненин есабыннан сол жумысларды алып барды. Аныгына келсек, керек уактында керек креслода отырган жок па? Батыр болса, неге бир ауыз Каракалпакстан Республикасы проблемасын айтып шыкпайды? Сорау коп, бирак жууап жок. Азаматсымак, Бахадырсымак, Хожабай усаган уш болеклерге. Жигит болсан, ашык контакты телефонынды кой, март болсан жигитлер сорау жууабына жууап бер. Мысалы ушын, Аман Сагидуллаевтын ват сапптагы номери ол ашык ягный +4792167267, ал телеграммда болса +4747734821 жане электрон адреси де ашык. Сизлер саткыннын малакайын кийип алып, катын сыяклы шаптырып турсыз. Бир нарсени тан алайык, Каракалпакстан бари бир Азатлыкка шыгады. Сизлер бул жерде сасытпайак койын. Жигит болсан, номеринди калдыр. Болмаса артынды сартларга айдатып журе бер.
Бахадыр
22-02-18 03:56
Каракалпактын атынан Шортикти мактап изине ерип журген памсизлер, К.Камаловка да М.Ерниязовка да жала жауып айыплап койыпты.
Совет номенклатурасынын адамы болганмыш К.Камалов.
Егер сен билсен К.Камалов Каракалпакстаннын барлык жерлерине газ тарттырды, суу апарды, асфальт жоллар салдырды, таза районлар ашты, университет, театр курдырды. Нокисти заманагой кала келбетине келтирди.
М.Ерниязов хазирги Каракалпакстандагы барлык жаналык хам озгерислердин басламасында ози турып басшылык етпекте, жанадан мектеп хам детсадлар курылып, заводолар иске тусип атыр.Нокис каласы путкиллей озгерип сулыу калага айланды.

Еледе исленетугын жумыслар коп, мешать етпесениз болды, ортак ШОРТИК!

Ал сен озин не иследин Каракалпакстан ушын?
Жыйналысларга Шортик кийип барып Аман Шортик лакабын арттырганын болмаса, баска изин коринбейди.
Сени халык танымайды да, таныганлар сен тууралы гап кеткенде де кайсы Аман? Шортикпа - деп сорап, уееей, койса соны – деп баска темада сойлеседи.
Сен тек интернетте отырып алып былшылдаганларынды бир еки адам макуллаганга мас болып журсен.
Хожабай
22-02-18 03:48
Барекелла Азамат иним, келешек жаслардики, Каракалпакстан жаслары дурыс багытын жойтпаса болды.
Аман шортик кусаган памсиз акмаклардын гапине ермей, оз рауажланыу жолы менен барса келешегимизден коркпайман.
Каракалпакстан халкы Озбекстан курамында хеш кимнен кем емес дарежеде рауажланып атыр, буны гарезсизлик жылларында тууылган жаслар жаксы тусинеди. Белинди беккем буу Азамат, хеш кашан шегинбе.
Каракалпактан
Аман Сагидуллаевка
12-02-18 20:01
Аман Ага Сиз каракалпак халкы ушын тарыйхый уактында келдиниз. Сизин Каракалпакстан Еркинлиги жолындагы кадемлериниз, алга баслаулауыныз бул жуда зарурли. Сиз кунде айтып отырган видео саубетлериниздеги темалар, актуал. Сиз каракалпак халкы ишинен шыккан жалгыз батыр Лидерсиз. Сиз Уатанды ташкентлилер кыспагынынан тарк етип, озге еллерде журсенизде Каракалпакстан халкынын абаданшылыгын, рауажланыуын куни туни ойлап журсиз. Енди усы жерде каракалпакша жазып, кракалпак оздесиу геноцидинде катнасып отырган агайинлериме сорау.Сизлер каракалпак халкына не ислединиз? Сизин бул саткыншылыкларыныз, орынлы хам дурыспа? Каракалпак халкынан шыккансызба, я каракалпакша жазып белесизбе билмедим бирак КАРАКАЛПАКЛАРДЫН ЛИДЕРИН АМАН АГАНЫ маскаралап жазганыздын пайдасы жок. Бул Лидеримиз каракалпак халкынын Еркинликке болган арзыу арманын амелге асырыуда. Каракалпакстанда мен мен деген аксакал К. Камалов,М. Ерниязовлар, каракалпактын ен кыйын уактында арзын айтпады. Нагыз ер азамат Аман ага, Дунья Жузине зарын айтты. К.Камалов бул Совет номенклатурасы, Ерниязов Озбекистан номенклатурасы адамы. Буларга Ел азатлыгы,абаданшылыгы кереги жок. Булар оз мапин ойлаганлар. Орыслар айтады ("Нет пророка в своем Отечестве)" деп. Неге? Себеби шынлыкты айткан адам жакпайды.Сонын ушын шынлыкты, азатлыкты айткан Аман ага жаман. Енди озлерин ойланынлар, Аман ага усы каракалпакстан деп Елимизден куудаланды,Камалов, Ернияов хтб. орынларында отыр. Неге? Себеби булар Ташкентке подотчетный, булар Елин сатып отырганлар. Елди сатып отырганлар коп емес булар 3000-5000 адам, барлыгы лауазымдагылар. Усы каракалпактын 1% арамыздагы ауызбиршиликти кашырып отыр. Кейин биздеги миллий характеримиз. Кандай характер? Кимнин лауазыма бар болса соган бойсынып кетемиз. Егер сол адам лауазымнан кетип калса, соны адамга санамаймыз. Бул хамелпаразлык. Каракалпакты сатып хамелде отырганнан, биреудин 1 пада койын баккан жаксы, ямаса шопан болганнан Каракалпак Ели ушынолген жаксы. Аман Ажага Сизин жумысларыныз Алга бассын. Биз еле совесть,хужданын, ар-намысын жойытпаган каракалпаклар Сизди коллап кууатлаймыз. Сиз Каракалпаклар Лидерисиз. Алга Каракалпакстан.
Azamat
12-02-18 14:27
Namıssızģa

Qayaqtıń snb? Qayaqtıń agenti? Qayaqtıń qızı? Ne dep bılshırap kettiń?

Jazģanıma betiń shıdamay óshirdińbe námárt?! Jer bolģanıńa shıdamadıńba gápińe juwap beralmay?! Way námártay...

Bastı qatırma! Ğárezsiz elde jasabatpız. Úrim putaģıńnıń abat, ģárezsiz, párawan elde jasaģanına shúkir et. Náshúkir.

Каракалпактан
11-02-18 18:21
АЗАМАТГУГЕ
Сен конкрет СНБша айткан статистикасына жууап бер. Не кыласан ана мынау деп. Бул жерде каракалпаклар тууралы гап, Саган каракалпактан гап окы \"Елин саткан каракалпак, каракалпак емес\". Уарра уарра бакырганын менен озлесип кетпеймиз.
Бир миллет, бир халык.
Каракалпаклар шолкемлемлесиуде. Еркинлик аламыз.
Azamat
10-02-18 14:45
Erkinliktiń jolında turman? Kúlkili emespe mına gápiń? Kim seniń baylap qoyıptı bereket tapqır? Siriya, Donbastı nege mısal keltirgenimdi túsinbedińbe sawatlı? Dúnyanıń qálegen tınıshlıq húkim súrgen ellerin qanlı sawash oshaqlarına aylandırıp otqan xalıqtıń ortasına iritki salıp otqan sen kibi provakatorlar. Qazaqta bir gáp bar "Esiń barda elińdi tap". Sen da esiń barda bul gáplerińdi jıynastır.
Каракалпактан
09-02-18 16:28
AZAMATГУЛГЕ
Сен кызсан бирак СНБ агенти. СКАЗКА-ЕРТЕГИНДИ озлескен баслыкларына айтарсан.
Катырып жазыпсан, журналист болаа))). Озбекистан телевидениесине диктор болып бармадынба?
Косымша 1.5 млрд кытайша, 1.5 млрд индияша, тагы 2 млрд халык оз ариппесинде жазады. Сендей сауатсыз озлескен зомбиларды кайдан табады екен))). Барлыгы латынша жазадымиш. миш миш.
Усы отирик докладтты неше кун таярладын? Уялмайманба адамларга отирик жазып, отирик айтып шаршамадынба??
Гаптин ток отери каракалпактын Еркинликке болган жолында турман. Кайдагы Сирия, Донбасс не деп кеттин. Сол Сирия Донбасс мысаллары менен сизлер каракалпакты коркытпан

Каракалпактан
09-02-18 16:02
Бахадырга
Бахадыр сен СНБсан. Группа подержки дегендей.
Мынау сенин гаплеринди окысак, каракалпакка Гарессизлик ойлаган адамга уксамайсан. Нагыз каракалпак болганында мына озлесиу сиясиятын мактап жазбас един. Конкрет жаз кандай озгерислер болып атыр?? мумкин озлесиулер шыгар))). Кейин канша адам турмеден акланып шыкты? соны жаз.
Аман ага анык фактилер менен каракалпак халкына информация берип отыр.
Сиздей жансызлар СНБ агентлери, озлескенлер политикасын пихать кылып отырсыз. Короче басты ауыртпа, Аман мынау еди анау еди дегенди кой. Сен озинин артына ийелик кылып отыр.
Мен сени согип гап жазбайман, бул тарбиясызлык. Сенин мына каракалпак болып турып оз каракалпагыннын тамырына балта шауып отырганын болмадыяу.
Аман ага каракалпак халкынын Лидери Жетекшиси, усы адам Каракалпакстанды Еркинликке алып шыгады. Хазирги алып барыу жумысы- бул каракалпак халкын Еркинликке шолкемлестириу, сендей агентлерден абайлы болыуды ескертиуде.
Сенин Аман аганы жаманлаудагы максетин неде? соны жаз
Бахадыр
08-02-18 15:46
Кайдагы СНБ? Кайдагы акша? Не деп былшылдап отырсан Аман Шортик, озин саткын болгансон баскаларда саган саткын болып коринип атыр мазга. Сен емеспе Европага кашып оз халкын сатып журген, сен тек интернетте озинше март болып атырсан, негизи коркак адамасан, мен сени жаксы таныйман, Нокис районда хаким болган уактында кандай уят ислерди ислегенинди билемен. Озин бир журген ЧМОсан, сонын ушын хам Уатаныннан кашып журсен. Каракалпакстанда кандай озгерислер бар деп сорау койган екенсен, келип оз козин менен кор, коп жаналыклар хам улкен озгерсилер болып атыр. Ал сен озин не ислеп атырсан, тек гана тил менен интернетте отырып алып былшылдаудан баска хеш нарсе колыннан келмейди.
Турмеде отырган каракалпак азаматларын шыгарыуды талап еттим дейсен. Турмеде жаткан адамлардын егер айыбы бар болса турмеде жазасын алады, егер айыбы жок болса законный жол менен солай хам шыгып атыр. Озин бир журген кашкын саткынсан, не деп мазгини катырып отырсан.
Azamat
oteevtp@mail.ru
07-02-18 14:45
Dúnyada 2000 nan aslam millet, 200 ge shamalas mámleket bar. Bunnan juwmaq sol ortasha 10 milletke 1 mámleket tuwrı keledi. Ózbekistan quramındaģı Qaraqalpaqstan gúllep rawajlanıp atır. Ğárezsiz Ózbekistan elinde bárshe milletler doslıqta, awızbirshilikte jasap atır. Xalıq ómirinen kewli tolıp taspaqta. Qudayģa mıń qátle shúkir Ózbekistanımız dúnyadaģı eń tınısh párawan mámleket.

Aman, sırtta otırıp qıshqırıp júrseń. Sen kimseń ózi? Kimligińdi xalıq biledi. Bir eki ańsız gasterbayter gápińe aldınıp jazģanına más bolıp júrseńģo sen.
Sen dúnyaģa qara. Siriyada, Afrikada, Donbasta ne bolıp atır. Biygúna qansha adamlar qırılıp jetpegenine kesellikten bası shıqpay atırģanın kór. Qaraqalpaqstan xalqı húrmetli prezidentimizden mıńnan mıń razı. Ózbekistan bolıp atırģan pozitiv ózgerslerdi dúnyanıń eń abıroylı statistika orayları moyınlap otır. Sen óz stereotiplerinen shıģalmay qalģan topassań. Elimizdi dúnyanıń mine men degen universitetlerin pitkerip kelgen jańa ģárezsizlik zamanınıń nápesinde ósken jaslar basqarmaqta. Dúnyanıń Garvard, Oksford, Kembridj htb Evropa, Aziyanıń top univerlerin pitkergen kadrlar elimizidi dúnya standartlarına say rawajlandırmaqta. Sen bilgen sovet zamanlar ótip ketti. Buzģınshı idelarıń menen adamlardı shalģıtpa. Úrseń úrip júrebereseń.
Qosımsha maģluwmat. Pútkil dúnya latın alfavitinde jazadı. Seni oqıytın komentariya beretin bári 40-50 den asqan. Keleshek zaman jaslardiki. Solay eken saģan isenetin aqmaq joq.
журналист
04-02-18 19:14
Таниним озинсен, жоктан бар еттин
Омир бердин, халык айлеп доретин
Кулдын кулы етип, неге хор еттин
Гириптар айлеме бундай азапка
Аллахым медет бер, Каракалпакка!

Сизден коркып киси хакын жемедик,
Аз берсен де! "мынау аз гой" демедик
Бугин дым азайдык,бурын коп едик
Бизди тенестирме, тексиз бадбакка
Аллахым медет бер, Каракалпакка!

Дашти кыпшак аймаклардан, уатан дуздирдин
Неше асирлер шадлы, дауран сургиздин
Танирим неге бугин, бизден жуз бурдын
Журтымды айландырма мисли дозакка
Аллахым медет бер, Каракалпакка!

Байлык каруанларга бер-сол алтынды,
Сумырайлар дартиннен суулар тартылды.
Панайында сакла, азиз халкымды
Коллаган кулларын, бизден зыят па?
Аллахым медет бер, Каракалпакка!

Озинди яд етип откенлер ушын,
Кадеми Каабага жеткенлер ушын,
Садык бенден болып кеткенлер ушын
Тууры пикир бергил инсаниятка
Аллахым медет бер, Каракалпакка!
Agama
04-02-18 09:26
Алау шашкан шоктай жанган жасларым!
Бахар янлы буртик ашкан жас жанын.
Бири иним,карындасым биреуи
Бойынызды корип бунда тасканым!

Мен не дейин?!Создин бари айтылды.
Билгир,алгыр бола билиу парызын!
Уатан сени азатлыкка шакырды!
Сал болса да жуап бериу карызын!

Бул абройгой сизлер ушын билсениз!
Дауыс берин сесекенбестен, коркпастан!
Мартлик етип ел тагдирин шешсениз!
Шакырар алга Каракалпакстан!

Урыс кагыс кылман кызыу каныныз,
Хадал болса елден жеген наныныз..
Кате ойлап шетте калман тусинин!
Тилегим сол аман болсын жаныныз!!!

Корип байкап журсиз елдин жагдайын!
Адамлар коп кагып журген танлайын!
Озге журттын котерместен байрагын,
Оз елиннин арын арла хар дайым!

Келешектин гилти турар колында!
Хазир журмиз хаййарлардын торында!
Алданбайык,козимизди жумбайык!
Уллы бабам арман еткен жолында!

Не айтса да аз гана бир ойланын!
Елин менен болсын барха сайранын!
Басынызга кара калпакты кийип,
Оз елинин ул,кызы боп сайланын!!

Еш уакта да бахытыныз жатпагай
Кудай сизге жаман атты такпагай
Тууры болгай елге деген ниетлер
Ырза болып халкым сизди мактагай!
Каракалпактан
02-02-18 14:23
Хожабайга хам Бахадырга сорау.
Усы Амана аганы жаманлаганга сизлер СНБдан акша аласыз я?Сизлер Озбекистаннын каракалпакларга болган геноциди, "озлестириу" сиясиятын коллап отырсыз. Каракалпак болып турып оз миллетиниздин Азатлыгын калемейсиз. Неге? Себеби сизлерде патриотизм, миллетке болган мухаббат жок. Сизлер акша ушын Каракалпак Гарезссизлигин, Азатлыгын сатып отырсыз. Каракалпак халкынын озлескенлер турмесине камап отырсыз, сол турменин активисиз. Бул харекетлер озинин хаялын саткан менен тен. Уатанынын саткан адамда ар-намыс болмайды, ол адам хаялында сатып жибереди.Каракалпакстанда кандай озгерислер бар? Конкрет жазынлар, ялла пялла, тантана, аш карынга танцы ойнатпай. Амана ага каракалпакстан халкына хакыйкатлыкты жеткерди, турмеде отырган каракалпак азаматларын шыгарыуды талап етти х.т.б Вообщем сизлерге жазып тусиндиргеннен пайда жок. Саткын саткыншылыгын ислейди. Сизлердей каракалпаклар барлыгына, катты уяламыз, арымыз келеди. Короче не позорьте нацию. Алга Каракалпакстан .
Хожабай
30-01-18 14:45
Егер сен нагыз каракалпак болсан, каракалпакстан халкынын келешегин ойлайтугын болсан,
бундай информацион мусорларга исенбе,
Аман Шортиктин ким екенлигин бизлер билемиз,
каракалпакстанда жасап атырган халык биледи онин кандай памсиз адам екенлигин.
Бул «биринши этап» деп жазып койыпты памсиз Аман, халыктын мийин жалган информация менен алдау екен онын биринши этабы.
Онын максети тыныш жасап атырган халыкты жалган идеялар менен алдап булдириу.
Аманга Каракалпакстанннын келешеги керек емес, ол бузгыншы идеялы кимселер колындагы бир курал.
Ол кимселер Аман Шортик кусаган Уатан саткынларын пайдаланып тыныш жасап атырган халыкты булдириуди максет етип койыпты алдына. Козлеринизди ашын, Каракалпакстанга келин, корин оз козиниз бенен, хеш ким каракалпак халкын езип «геноцид» кылып атырган жок.
Бахадыр
30-01-18 14:40
Кандай сауатсыз адам жазган бул гаплерди- деп ойланып отырган шыгар копшилик адамлар.
Бул гаплерди Аман Шортиктин ози жазып отырганы анык, «журналист» болып озин мактап косык жазган,
«агама» болып жане озин мактап косык жазган, «каракалпак» логини менен келиспейтугын
шакырыкларды жазып отрыгнда Аман Шортиктин ози.
Енди тек «ШОРТИК» деген логин аркалы жазыуын калып тур сенин АМАН!!!
каракалпак
29-01-18 11:15
Хурметли Каракалпакстан Гарессизлиги патриотлары дыккатына!!!
Аман аганын Каракалпакстан тууралы, ягный Озбекистан диктатурасы, СНБнын фашистлик ис харекетлери фактилерин социаллык сетлерге таркатыуга жардем бериниз. Канша информациялар таркатылса, сонша дунья жузи хабарланады. Видеоларды ютуб хостингте, в контактиде, одноклассники, фейсбук, твиттердеги казахстан, россия, АКШ, Европа группаларына тез тез таркатсак. Хау азгана болсада шолкемлескен турде харекетлениуимиз керек. Кунде Аман ага не айтар екен деп шай ишип тынлап отырманыз.
Ким английский, франсузша, немисше билсе усы тиллерде комментлерди жазынлар.
Кейинги №120, 122 видеофактилер Казахстан интернет сегментинде катты кызыгыушылык оятыуда, усы видеоны кобирек таркатынлар бул жагдай анык факт. Мейли каракалпак болсын, озбек болсын, казак болсын булар Каракалпакстан Азаматлары, усы елде тууылып оскен халык.
Аман агамызга жениллик болады, ол адам Каракалпакстаннан келген фактлерди жыйнап отыр.
Канша информация таркатылса, сонша максетимизге жетемиз.
Ютубта баска сетлерде арамызга СНБ троллери агентлери кирип каракалпаклар менен озбеклер ортасында нацистлик комментлер жазып Каракалпакстан патриотларын провакациялап атыр, бул провакация (нацизм). СНБ агентлери бизлерге карсы интернетте информационлык урысы. Бундай провакация илинбей, спорласпай, сокпей жууап хам итибар бермениз.
Гейбирлериниз Аман ага кашан котерилемиз? кашан Еркинлик аламыз? отыра беремизбе? дегенди койын.
Биринши этапта бул каракалпак халкынын, Каракалпакстанга болган СНБ, Озбекистан хукимети жынаятларын дунья жузине жариялау.
Каракалпакстан халкына жетерли турде, Каракалпакстан Республикасы халкы геноцидин тууралы ашык информация жеткериу керек.
Ауылдан Казакстанда менен Россияда журген жерлеслеримизге Аман аганын Каракалпакстан Гарессизлиги тууралы идеяларын, Алга Каракалпакстан харекетинин максетин тусиндириу керек.
Усы жазган информацияны, Алга Каракалпакстан харекетинин баслаушы этап харекетлерин коширип, копировать етип патриотларга таркатынлар. Провакацияга туспенлер. Усы харекетлеримизди систематизацияга келтирмесек болмайды.
Agama
27-01-18 11:34
Отыр едим телфонды тинтип алып
Бир хабарды корип калдым козим шалып,
Ак сарыдан келген киси сойлеп атыр
Басына сол кара калпак кийип алып.

Басында мен не екенин тусинбедим
Жан жарамды тырнап отти созин сенин
Алдаума деп не болганын угалмадым
Бир айтканда созлерине исенбедим.

Кейин кейин айта берди хакыйкатты
Созлеринен кате табыу машакатты
Хайран болдым мартлигине бул инсаннын
Тусиниксиз ойларыма балта шапты

Мен ойлап-ем карекенде калмадау деп
Залым душпан жигитлерин жалмадау деп
Тан каларлык хакыйкатты айткан ага
Ким ойлапты Аман ага боладау деп

Каракалпак ассы кетпес еш уакытта
Хармай талмай жетелейбер сол бахытка
Хазир сизди тусинбей жур елде коплеп
Пикирлери ерип кетер тангы шыкта!

Халктын нагыз перзентисиз мын бир алгыс!
Шаршаман еш тилегимиз сизге жалгыз
Колламасам мен де сизди халкым менен
Каракалпак болып кетсин маган алыс!

Ага дейик ака деуден кутылайык
Улкен жолда кас жаулардан утылмайык
Бар умити тилеги де озин болдын
Азатлыкка несийп етсе биз шыгайык!!

Колла халкым шыкты курга батыр улын
Дауыс котер алга десе катар турын
айып етпен мен де турдым катарына
Косык жаздым батыр улга арнап бул кун!!!
журналист
20-01-18 08:38
Аман болгай Каракалпактын,
Жараткан, кудайдын хам бир хактын
Дунья турганынша турсын деп айтар
Алга, Алга деген Каракалпакттын

Аман бар болгайсан, Аман дай болгаймыз
Азатлык, Еркинлик деп хамме бир тургаймыз
Азатлыкты алып, Азат ел болгаймыз
Алга, Алга деген хар бир Каракалпакттын

Аман болгай, перзент куткеннин,
Елим деп, Ар намыска жаннын жакканнын
Аман бар болгай, Аман болгаймыз
Алга, Алга деген Каракалпакстаннын

Аман аты, елим жаны хам дарти
Аман, Азатлык хам Еркинлик жакты
Умитим, оянып, кеулим ашылды
Алга, Алга деген мендей Каракалпакттын

Балалы болсам, Аман етермен
Аман дай болыуга, харекет етермен
Аман, Аман деп Алга кетеремен
Алга, Алга деген хар бир Каракалпактын!!!

Анана мын мын алгыс айтарман
Атана мын мын дууа етермен
Аман ды берген, кудайга шукир айтарман
Алга, Алга деген Каракалпакстаннын

Елде батыр болса, Аман дай болсын!
Елде ага болса, Аман дай турсын!
Елде аксакал болса, Аман дай журсин!!!
Алга, Каракалпакстан деп манги отермен!!!
САКЕГЕ
05-01-18 20:15
Сакеге
Бузылган Катындай осекти жыйнап жаздын. Бир жерин усы былщылды гаптен нахан болдыма? я СНБлар айлыгынды кобейттиме? Я усы жазган гапинннен кейин каракалпаклар Аманды хурметлемей кояды деп ойладынба?
Гаптин токотери катынлардын дамбалын кий, саган еркектин шалбары жараспайды))
каракен
05-01-18 12:52
таза жылды балларымызпенен откиздик,баскаларга караганда
Маке
04-01-18 13:20
Жигитлер койында усы сиясий гаплерди.
Оннанда новый год калай болды.
ким калай кутип алды соны айтайык.
соны жазын.
Саке
04-01-18 13:13
Аман, усы гаплерине адам исенеди деп атырсанба.
сени акмак деп журсем мазгаёб екенсенго. калай уялмай "мен хакпан",
"маган жала жауып атыр" деп жазасан. Ислеген жаманлыкларынды халык биледиго.
Колында ислеген, зулымлыгынды корген адамлар барго, тириго, журго усы Каракалпакстанда.
Казакстандагылар, Европадагылар сенин ким екенлигинди билмеуи мумкин, бирак Каракалпакстандагылар
биледи сенин кандай ебанутый далбан екенлигинди хам хеш кашан сенин гапине ермейди.
Казбан Шыбайлы
01-01-18 11:50
Пахта пахта косыкты Ташкентке барып айтарсыз. Кул Куошылыгын ислейди. Жаз кандай пикирлерин бар
Аман Сагидуллаев
01-01-18 09:39
Мине Каракалпакстан Азаматлары! Коптен куткен 2018 жылда келди. Озбекистан Президенти экономикалык рауажланыуга багдар десе, Каракалпакстан басшылары бала бахшаларга багдар жылы деди. Менин тарептарларым 2018 жылды Азатлык хам Еркинлик жылы деди. Демек, 2018 жыл биз Каракалпакстан Азаматлары ушын Азатлык хам Еркинлик жылы болып калады. Халыкка усы соз жакын хам шешилмеген маселени быйыл калпакты ортага койып, 2018 жылы шешиуимиз керек бир нарсе бул елдин Азатлыгы. Бул ушын биз жетерли аякка турган дунья тан алган Азатлык харекети тийкарын 2017 жылы дузе алдык. Катарымыз кун сайын кобеймекте. Турмысымызды не ишип, не жегениниз бари 2017 жылга уакыялар озлериндики. Ендиги маселе тек Азатлык хам Еркинлик!!!
Бизди 1990жыллардан берли алдап келеди. 2017 жылда да уаделер коп. Бирак халыктын турмысында хещ кандай озгерис жок. Нокисти сулыу етти, курылыс курып атыр. Бул бари алдамшы гап. Озбекистан ак кокирек Каракалпакларды озлери койган амелдарлар аркалы тагы алдамакшы. Каракалпакстанда бир адам бар ма? Мирзяеевка ашык адилликти хам хакыйкатлыкты айта алатугын? Жок!!! Демек, тенлик жок деген соз!!!!
Каракалпакстан хам Озбекистан арасында тенлик хам хакыйкатлык болыуы керек!!! Усы нарсе жок екен, Озбекистан куш корсетиуин дауам ете береди. Мине кеше бизлер Каракалпак аксакаллары бир болган, Султан Каньязовтын аклык баласы Кууаныш Каньязовтын калай тюрьмага тускени тууралы хабарды сайтка жазып, кен жамийетшиликке таркаттык. Кууанышты аягын ремен менен байлап, басына пакет кийгизип, олгенше сабап. Жорасын олтирдим дегизген!!! Бул апиуайы болганы менен, бизди адам есабына алмай. Таяк хам куш пенен намысымызды, жигеримизди сындырыу фактлери турмысымызда болып атырганы анык коринип турыпты. Канша ма адамларды, 4 декабрьда хам 9 декбарьде камады. Прокуратура, РОВД каракалпакларды коркытыу конц лагерине айланды. Озбек СНБлары районларды хакимлерди басшыларды хам амелдарсымакларды жыйнап алып, сизлерди атып кырып таслаймыз деп жыйналыслар откерип коркытып атыр. Студентлерди, окыушыларды мектептен шыгармай 14 декабрь куни камап койып, кешке шекем улсап отырды. Бул Озбек СНБ сы ментлери менен Каракалпакстанды тюрьмага хам казармага айландырмакшы!!! Олар бизлерди коркытпакшы!!! Оларга ким бундай хукук берди? Бул бизди халык есабында, адам есабында басынып атырганы емес пе? Егер Мамлекетти дузиуши Конституция болса, онда неге бизин элементарлык хукукымыз соз еркинлиги, сайлау еркинлиги, сойлеу еркинлиги хам наразышылык откериуге хукукларымызды шеклейди!!!
Халык бул куш! Халык озинин пикирин газета, журналларда, ТВ да радиода айта алмаса. Бул жаксылыкка апармайтугынлыгын казир Иранда корсе болады.
Озбекистан хам Каракалпакстан арасында тен хукуклык болыуы ушын!!! Биз Алга Каракалпакстан халык харекети тарептарлары асте акырынлык пенен демократиялык талаплар койып, тынышылык жолы менен Азатлыкка хар куни бир адым ураны астында жакынлап келемиз. 2018 жыл бизлер ушын, ягный Алга Каракалпакстан тарептарлары ушын Азатлык жылы. Биз албетте Азатлык аламыз. Онын ушын биз тек тынышлык, наразышылык акциялары аркалы бийликти халык пенен сойлесиуге багдарлаймыз. Бирак консы ел Озбек СНБ лары хам Ташкент бизге куш корсетиу, коркытыу сиясатын ислеп атыр. Бирак олардан коркатугын Каракалпактын Аман Сагидуллаевы жок!!! Мен тенликке, хакыйкатлыкка хам адилликке тураман!!! Коркытыуга хам куш корсетиуге карсыман!!! Мен олардан коркпайман!!!
Демек, Каракалпакстан хам Озбекистан арасында маселе ДИАЛОГта шешилиуи керек. Бул ушын биз таяр екенимизди. Озбекистан Президенти Ш.Мирзяеевка 4 мартебе хат жазып вертуаль кабыл ханасына жеткерип. Сойлесиуге шакырдык. Халык уйкыдан оянды! Халыкты хам март Каракалпакстан Азаматларын коркытып емес ал тенлик, адиллик, хакыйкатлыкты ортага койып, диалог пенен Озбекистан хам Каракалпакстан арасында тенлик жаратыуымыз керек. Биреуге унауы ямаса унамауы мумкин. Бирак Каракалпакстан бари бир консы ел Озбекистаннан Азатлык алады. Бул бойынша биз Россия Президенти Путинге халык отиниши менен хат жаздык. Мен консы ел Туркменистан, Казахстан, Кыргызстан, хам баскада СНГ еллери, ЕС хам демократия тарептарлары еллерге бир неше онлап хатлар жаздым. Мен тарепимнен дузилген Азатлык штабы. Каракалпакстан Республикасы Азатлыгын шешиуде барлык еллер менен сойлесиклер откерип атыр. Натийжеси жаман емес. 2018 жылда Каракалпакстаннын албетте Азат хам Еркин ел болыуына тийкар жаратты. Биз хещ кимге исенбей, тек бир биримизге исенип. Каракалпакстан Республикасы Азатлыгы хещ кимнин колында емес, ал тек Каракалпакстанда жасаушы халыктын колында екенлигин умытпауымыз керек. Биз калай консы ел Озбекистан курамына кирдик? Мине солай етип Озбекистан курамыннан шыгып кетемиз. Бизди Озбекистанга байлап берген Каракалпакстан Республикасы Жокаргы Кенеси депутаталары шешими. Олар халыктан бул карарды кабыл етиуи ушын сораган жок!!! Бугинде Каракалпакстаннын байлыкларын акетип атырганын Каракалпак халкыннан сорап атырган жок! Олар озлери таярлаган Жокаргы Кенестеги депутатларды, Сов Миндеги амелдардарды адам есабына алмайды. Олар ТРУСЛАР!!!
Олар Каракалпакстан халкын коргай алмайды!!!
Демек, ХАЛЫК КУШ!!! Сол Жокаргы Кенесте отырган Озбек партиясыннан дузилген депутатлардын орнына Каракалпакстанда каракалпакша партиялардан дузилген депутатлар отырыуы керек. Барлык амелдарлар халык сайлауыннан отиуи керек. Буны халык тусинди. Енди хар куни СОЗ ЕРКИНЛИГИ, САЙЛАУ ЕРКИНЛИГИ талап етиле береди. Ташкент Каракалпакстан ишки сиясатына аралспайтугын болыуы керек. Мине сонда гана биз Ташкенттин Каракалпакстан ишки сиясатына араласыуын токтата алсак гана Каракалпакстан Республикасы Азатлыгы шешиледи. Биз хещ кимге мойын созбай. Ауылдын адамлары. хам ауылдын жигитлери менен, карапайым халыктын куши менен гана Ана Уатанымыз Каракалпакстан Республикасы консы ел Озбекистаннан Азат ете аламыз. Буган тек исениу керек. Коркыуды жениу керек. Бир биримизге исенип, Азатлыктын шешиуши куни келгенде, хакимят уйымлары алдына барып, АЗАТЛЫК деп талап койып отырып алыуымыз керек....Мен Аман Сагидуллаев хещ кимнин хакысын жемедим. Мен биреудин акшасын алмадым. Бирак маган карсы Озбекистан СНБ сы хам онын сасык агентлери саткынлар маган карсы хар кыйлы отирик дизинформация таратып атыр. Маган Озбекистаннан хещ нарсе керек емес хам керек те болмайды. Мен Озбекистаннан нан сорап атырган жокпан!!! Мен Озбекистаннан Азатлык сорап атырман!!!
Мен 2018 жыл басында Каракалпакстан Республикасы Азаматлары кеулине тийген болсам, жыл басында кеширим сорайман!!! Жалынбас жак, суринбес ат болмайды дейди. Мен кимнин кеулине тийген болсам кеширим сорайман!!!
Бирак мен АЗАТЛЫК жолынан кайтпайман. Каракалпакстан Республикасы халкы мен Азат хам Еркин ел етемен. Менде амелдар болыу максетимде жок! Маган тек Ана Уатаным Каракалпакстан Азат хам Еркин ел болса болды. Биз Азатлыктын тийкарын салып, Елде еркин соз, еркин сайлау еркин жамийет дузип, консы ел Озбекистан Президенттин Каракалпакстан ишки сиясатына араласыуын токтатып. Каракалпак машкаласы Нокисте шешилетугын болса. Каракалпакстан Республикасы валюта тусимлери Каракалпак халкы мутажлигине жумсалатугын болса. Каракалпакстанда хар 5 жылдан Дунья жузиндеги каракалпаклардын курултайы отетугын болса БОЛДЫ!!! Каракалпакстанда елди баскаратугын билимли, сауатлы, искер Каракалпак жаслары коп. Мине солар, Каракалпакстан Республикасы Президенти болып, елди адил баскарыуы керек. Каракалпакстанды шын манисинде рауажланган еллер катарына еристириуи керек. Каракалпакстанда демократиялык жамийет дузилиуи керек. Каракалпакстан Республикасы Азаматыман деп мактанып журетугын заман келиуи керек. Каракалпакстан Республикасы кураллы кушлери дузилиуи керек. Каракалпакстан Республикасы ПАСПОРТЫ болыу керек. Кашанге шекем озбектин Паспортын котерип журемиз жигитлер ай!!! Каракалпакстан бул Озбекистан емес. Каракалпаклар бул озбек емес...Сонын ушын баримиз бирге Алга Каракалпакстан!!!
Хурмет пенен бауырларым деп Аман Сагидуллаев.
Казбан Шыбайлы
01-01-18 00:57
Каракалпакстанлыга
Енди барлыгымыз жазайык ким кайдан екенин. Усы сайтта отырганларды жас бала коресизбе, ямаса биреуи екеуи озинин жасап отырган жерин СНБ кулакларына жазып берер дейсенбе. Кай заманда екенинди умыттынба? Ал жазынлар ким кайдан екенинизди. Умный предложение от тупых. Жигитлер каракалпак халкына керек гаплерди жазынлар. Ягный Азатлык хам тарийх бойынша, ал Озбекистаннын оккупацион хакимлиги тапсырмасы бойынша емес. Каракалпакстанда анау жаксы,мынау жаксы дегенди койынлар. Билемиз не жаксы не жаман. Озбекистан правительствосы озинин халкын бага алмай отыр, каракалпакты не ислесин. Халкымнын дастурхандагысын сыпырып алып кетип отыр. МиЙине не келсе соны ислеп. Иши пискен енегин укалайды. Усы хазир Каракалпакстанда ягный Озбекистан составында жаксы деп отырганлар, пикириниз болса конкрет жазынлар. Кейин бас алсанларда, тилди кеспек болмасын. Каракалпактын ер азаматлары болсанлар Елдин Азатлыгын ойланлар.
Мәштаба
31-12-17 19:59
Хәй қойсаңларғо усы патратты...келиңлер оданда хәммемиз қосылып ....хххизекештиң жағасындаааа, пахта атыздың арасындааа деген қосықты айтайықта....
шымбай
29-12-17 17:44
намбайшы менин дайым пулыма нан береди дегендей
Сарсенбай
29-12-17 15:30
Каракалпак халкы Казакстан хам Россияга барып жумыс ислеп атырганлыгы ол тек Каракалпакстанда емес, баска областларда да бар. Бул жерде трудовая миграция терминин колланган макул. Трудовая миграция тек Озбекистанда емес ал баскада мамлекетлерде де бар. Казакстан, Кыргызыстан, Тажикистан хаттеки Россиянын адамлары да пулды кобирек толейтугын жерге барып жумыс ислеп акша тауып жур.
КК деген адамга
29-12-17 15:26
Козинди жаксылап аш, каяктагы ГЕНОЦИДти жазып атырсан. Бириншиден ГЕОНОЦИД деген создин манисин билип ал, кейин жаз. Каракалпак халкы Озбекистанда еркин турде жасап атырган болса, каракалпаклар оз тилин саклап, мамлекетлик нышанлары герби, байрағы ҳәм гимни бар болса, мектеплерде балларымыз оз ана тилинде билим алып атырган болса, каракалпак тилине Мамлекетлик тил статусы берилген болса сен каяктагы ГЕНОЦИДти тауып отырсан.
Балтабай
29-12-17 15:23
Нокиске келин жигитлер, барлык озгерислерди оз козиниз бенен коресиз. Нокис баягыдай емес. Менин Казакстандагы жораларым жакында келип кеткенинде озгерислерди корип жаксы впечатлениелер менен кетти.
ККга жууап Талгаттан
29-12-17 15:21
Булар негизинде растанда Каракалпакстанда исленген жумыслар, Бириншиден озин Нокиске келип кор, екиншиден Нокисте жасап атырган адамлардан сора, хеш ким сени алдап атырган жок.
Каракен
kareken@mail.ru
29-12-17 07:01
ККга
"Мен не деймен, гобызым не дейди" дегендей болдыго. Менин жазганымда КАРАКАЛПАКСТАНГА тек гана оз алдына еркинлик кереклиигин жаздым.
КК
28-12-17 14:48
Карекенге
Жазган статистиканан коринип тур Каракалпакстан халкынын экономикалык жагдайы. Сен сол САРКЫТ жейтугын жерде отырсанго деймен. Каракалпакстан Гарессиз болганда халкымыз зор болар еди. Ар намысын жок каракалпак екенсен, оз халкыннын Азатлыгын 5 сом пулга саттын. Сендей оз мапин ойлаган каракалпак саткынлардан халкымыз Озбекистан ГЕНОЦИДинле. Каракалпаклар жок кылыныуда
Егоратасы
zhetkerbajb@yandex.ru
28-12-17 14:41
Каракалпакстанды Озбекстаннан айырып болек шыгуга шакыру гаплер КАТЕ деп есаплайман:хазир ондай зарурлик нарсе керек болып турган уакыт емес.Ол нарсе тарыйхий жактан писпеген,ол болмаса кунь корис курып ,халык кыйланып,мутаэж-ашлык-кемликке келип,шыдамы толганда,басшылар хальсиреп сурникке ушыраганда болады.
Ел басшысы жангаланып, енди кушке илип киятыр,еле бари алдымызда...
Каракен
kareken@mail.ru
28-12-17 05:31
Егерде Озбекстанда хам Каракалпакстанда экономика хам статистика министрлигинин хар жылгы, ярым жыллык, кварталлык, айлык осим маглыуматларын анализлеп карасак, ол маглыуматлар бойынша Озбекстан хам Каракалпакстан 25-жыл ишинде аллекашан дунья жузиндеги ен рауажланган мамлекетлердин 5-гинин катарында болар еди. Каракалпакстан экономика хам статистика министрлигинин тарепинен хар ай сайын халык хожалыгынын эконмикалык рауажланыуы хам онын осими бойынша статистикалык бюллетень шыгарылады. Бул статистикалык бюллетеньди барлык тийисли министерство, ведомстволар х.т.б кызыгыушы мекеме хам карханаларга таркатылмастан бурын олардын сигнальный(тунгыш) нускалары Каркалпакстан Республикасы Жокаргы Кенесинин хар бир тарау бойынша тийисли комитетлеринин секретариатларына, хамде Министрлер Кенесинин орынбасарларынын аткарыушы секретариатларына алдын ала тексерилиуге жибериледи. Ягыный усы есапка жууапкерли секретариат басшы канегелердин цензурасынан откерилиуи, хамде олардын натийжелери шартли турде, отрик болса да халыкка жаксы осим корсеткишлер менен озгертилиуи керек (себеби бир уакытлары бул тарауда озимде иследим). Бул демек, ушпайтугын тасбаканы ушырыу дегендей нарсе. Хакыйкатына келгенде бул корсеткишлер тек гана «оли цифлар» екенин барлык канийгелерде, басшыларга да биледи. Бундай хеш кимге керек емес «коз бойаушылык» касийет хукимет басшыларынын канына бурынгы СССРдан терен синип кеткен. Бурын СССР уактында «ура!ура!» сал болсада натийже берсе, хазирги уакытта одан тек ширенип бакырган дауыстан баска хеш нарсе калмады. Бул усыл жакын келешекте халык тарауына, хукиметке баска жанадан жас аулад канийгелер келмегенше озгермейди. Сонын ушын жигитлер «далада тыр жаланаш журип, уйде ыштаным екеу» деген басшылардын созине исене бермеумиз керек. Куры созге карын тоймайды, тек еситкенде силкей шыкканнан баска. Аукатсыз шыккан силекей кейин асказанды жара кылганнан баска натийже бермейди. Орыслар айткандай «Каждому своя рубашка ближе к теле», Озбекистанга озинин шапаны ийнине жакын, ал Каракалпакка акалар шапан акелип жабады деп мойын созбайык. Акларды Каракалпакка келседе конак кылып кутемиз, озлеримиз Ташкентке барсакта оларды конак кылып кутемиз, кане аклардын мийман дослыгы, тек гана минип барган атынды озине сойып берип кейнин пияда-жаяу кайтарады. Калеймизбе, калемеймизбе заман озгериуи хам рауажланыуы бир жерде токтап калмайды, себеби хазирги илим менен техниканын прогресси оган жол бермейди. Озбекстан хукимети басшылары минберден шырайлы отрик сойлемей халыкка тек гана хар тареплеме толык еркинлик бериу керек. Каракалпактын жигитлерине енсесин котерип, озинин ауырын ози тартатугын уакыт жетти. Каракалпакстан хукиметинин Озбекстанга мойнын бурып темсиргени, ол ошак басында катын-балашагасын озге журыт Казахстанга ямаса Россияга нан табыуга жибериген «пас еркеклер»дин исинен айрмашылыгы жок.
КК
26-12-17 19:44
Талгатка
Бул исленген жумыслар отчети Мирзяевка жазган отчетинин 2 копиясы ма??))) Койса усы алдаганды.
Саке
26-12-17 15:33
2018-жылы Тахтакопир районында шаруашылыкты рауажлындырыу бойынша улкен-улкен проектлер амелге асады. Куда калесе хаммеси зор болады.
Нажим
26-12-17 15:30
Каракалпакстан халкына тынышлык керек, тыныш рауажланыу керек. Миллетимизге тан мадениятымыз бар. Оз рауажланыу жолымыз бар. Баска тууыскан миллет уакиллери менен биргеликте омир сурип атырмыз. Кудайга шукир.
Талгат
25-12-17 15:27
Әлбетте Мирзиёевти тыңлағанлар бар. 2017-жылдың өзинде Нөкисте қарақалпақ халық шайыры И.Юсупов атындағы қәнигелестирилген таза мектеп салынды.
Больницалар, таза Самсунг-Нукус телевизор ҳәм пылесос ислеп шығаратуғын завод иске түсти. И.В.Савицкий атындағы музейдиң таза еки корпусы ашылды.
Мойнаққа 100 км.ден аслам жерге водопровод суў тартылды.
Буннан басқада 2018-жылы Қарақалпақстанда әмелге асырылыўы тийис жумыслар көп.
Нажим
24-12-17 11:04
Хеш ким Шарап аганы мактайын деп сайтка кирип атырган жок, просто ол киси катырып жазган екен соны айтып атырмыз. Расында да Каракалпакстан хазирги кунде жаксы рауажланып атыр. Быйылгы жалды Президент исбилерменлер жылы деп белгиледи. Елим деген жигитлер Уатан ушын жан куйдирип жумыс ислемекте.
Батыр
24-12-17 10:59
Каракалпакстан хаккында сайтлар коп.
Жаксылап козинди ашып интернеттен изле, табасан сонда.
Егоратасы
zhetkerbajb@yandex.ru
22-12-17 18:38
Кундиз Мирзиёев Озбекистан Парламентинде сойледи,бул бос гапшиге уксамайды,харь сози мазмунлы,иске асар гаплер.Каракалпакстан туралыда жонли-жанлы гаплер болды.Соны тынглаган адам барма бул жерде?
Актобелик
22-12-17 12:54
Шарап Уснатдинов 1992 жылдан бастап СНБ агенти, лакабы "Петр". Осы СНБ лар Шарапикти мактай жаза беред. Тарихтын дауамы бар)))
Каракен
kareken@mail.ru
21-12-17 08:00
Кейинги пикир билдириушлерди тынласак, Сизлердин ойлауынызша КАРАКАЛПАККА хеш кандай ГАРЕЗСИЗЛИКтин кереги жок демекшисизго....Бул жерде Аман тууралы емес, ал КАРАКАЛПАК халкынын оз алдына миллет есабында ГАРЕЗСИЗ ЕЛ болыуы хаккында саубет жургизилмекте. Мен хеш уакытта бир миллетти екинши миллеткке карсы койыудан, я болмаса оларды кемситиуден аулакпан. \\\\\\\"Атадан алтау болып тууылсанда, Уатанына жалгызсан\\\\\\\" деген соз бар. Не ушын жер жузинде 200ден аслам гарезсиз мамлекет бар екен, неге солардын катарында КАРАКАЛПАКСТАН болмауы керек?. Бул мамлекетлер иши кызганнан, я болмаса экономикалык жактан рауажланганнан, я болмаса томен болганнан оз алдына мамлекет болып отырган жок. Хакыйкатына келгенде экономикалык жакты алып карасак, хазирги уакытта Озбекстаннын да экономикалык жагдайы жаксы емес. Я болмаса такыр жерде бугып, тонып туурсак та отрик болсада\\\\\\\"КАРАКАЛПАКСТАННЫН барлык жеринде газ гурлеп жанып тур, халкымыздын барлыгы жумыс пенен тамийинленген хамде Казакстанга, Россияга тек тууыскан Озбек халкына косылып коннакка 6-айлап барып кайтады\\\\\\\" деп малакайды аспанга атып жар сала бериуимиз керекпе? Бундай эконмикалык машкалалар бурынгы СССР курамындагы барлык республикаларда бар. Бирак олардын копшилиги ауыр болса да оз гарезсиз жолын омир сурип атыр. Сол миллетлерден КАРАКАЛПАК миллетинин кай жери кем, я болмаса КАРАКАЛПАК тек \\\\\\\"биреуге\\\\\\\" манги гарезли болыу ушын жаратылганба? Неге КАРАКАЛПАК оз ауыр тасын ози котермейди хамде Озбекстан хукиметин бундай ауырманлыктан куткармайды. АГАЙЫНЛЕР!! Егер жуумклап айтсак \\\\\\\"ОЗИННЕН ТУУМАЙ УЛ БОЛМАС, САТЫП АЛМАСАН КУЛ БОЛМАС\\\\\\\" дегендей бизлер ОЗ ГАРЕЗСИЗ ЖОЛМЫЗДЫ танлауымыз керек. Тууыскан озбек халкы кандай жаксы болса да ол озине \\\\\\\"БЕК\\\\\\\" хам \\\\\\\"ХАН\\\\\\\", бирак КАРАКАЛПАКТА \\\\\\\"ТОКАЛДАН ТУУЫЛГАН ЖОК\\\\\\\". Себеби КАРАКАЛПАКТЫН СУЙИП КОЗГЕ СУРМЕЛЕГЕН ОЗ АЛДЫНА АНА ТОПЫРАК ЖЕРИ БАР, ТУУГАН АНА УАТАНЫ БАР, АР НАМЫСЫ КАРАКАЛПАК ДЕГЕН МИЛЛЕТИ БАР. СОНЫН УШЫНДА БИР БИРИМИЗГЕ ОЗГЕНИН МАПИ УШЫН КЕСЕК АТПАЙ, ОСЕК АЙТПАЙ, БИР БИРИМИЗДИ КАСТЕРЛЕП КАРАКАЛПАГЫМЫЗДЫН ГАРЕЗСИЗЛИГИН АЛАТУГЫН КУНЛЕРГЕ АМАН ЖЕТЕЙИК.
Алгабас
20-12-17 19:18
Косымша, туркмен озбек казахтын оз отауы бар. Казахларга рахмет мына сайты ашып койган.Каракалпак тын бир сайыты да жокко.
Алгабас
20-12-17 19:09
Шарап гурре, озбеклерге гурре неге керек екенин билетугын шыгарсыз.Мына бир аума биреу, жайлар салынып атыр деп журеги жарылып отыр, саган не бесплатно ишине кирип алаго деп берип атырма.
Нажим
20-12-17 14:38
Интернетте жазылып атырган гаплер Каракалпакстанда азелден ауыл аралас,
койы коралас ауызбиришиликли жасап киятырган каракалпак, озбек, казак, туркмен
халыкларынын арасына иритки салыудан баска хеш нарсе емес.
Талгат
20-12-17 14:34
Саке дурыс айтады."Мын рет еситкеннен бир рет корген абзал".
Каракалпакстандагы жаналыкларды тек коз бенен кориу керек.
Саке
20-12-17 14:29
Гошке аузы жетпеген пышык "туу, мынанын сасыгын ай" деп мурнын гиржиткен екен.
Каракалпакстандагы сонгы жыллардагы озгерислерди, жаналыкларды кози менен кормеген,
коре алмаган кимселер интернетке аузына келгенди жаза береди екенау...
Арзайым
20-12-17 14:24
Каракалпакстан бугинги кунде тыныш рауажланып атыр.
Мине жыл акырында ендиги жылы амелге асырылатугын ислер режелестирилген.
Жана заводлар курылып, адамлардын ауырын женил етиу ушын ел басшылары тарепинен колынан келгенинше харекетлер исленип атыр. Москвада бирден курылмаган, хаммеси астен астен бола береди. Исеним керек хам жумыс ислеу керек.
Балтабай
20-12-17 14:14
Шарап ага катырып жазыпты. Расындада адамларды буйтип кыйнаган
Аман шортик турли балелерди ислепти Нокис районда. Онын ислеген жаманлыклары
адамлардын еле ядында. Уатанды саткан адамга кеширим жок!
Нажим
20-12-17 14:10
Мына орысша жазган агамызга айтар едим, гапинизге тарийхый стыковка жок,
бунын болган уакыя екенине исениу кыйын.
Ал айтайык болган жагдайда не демекшисиз?
Адамлардын келиспейтин отирик уакыялар менен басын ауртпа.
Толыбай
20-12-17 14:03
Шарап дурыс айтады. Оз Уатанын саткан адамды кеширип болмайды.
Аман Сагидуллаев кусаган намарт адамлардын бузгыншы идеяларына косылмауынызга шакыраман!
хабар
16-12-17 14:46
ауылга президент келип довольный болып кети
karaken
16-12-17 14:37
Каракалпакта бари жаксы хазирше
Хабаршы
15-12-17 19:49
Шарап Уснатдинов деген Х... Шамшетовтын уакытында да, Аширбековтын заманында да, Камалов Т дын заманында да, казир Ерниязовтын дауиринде де ийт таякта жемхор болып жалпылдап Х.... жеп журипти...Ол калай?
Кууаныш
14-12-17 02:52
Кенесбай Реймов бул маселелерди журналистлер ортасында додаламакта. Жокарыдан тапсырма солай.
Өмирбай
13-12-17 04:51
Кеңесбай Рейимов те, Шарап Уснатдинов те дурысын жазып отыр.
Даулетбай
12-12-17 12:56
Шарап гурре не дейди? Саган соз ким койыпты , озбеклерге артынды берип мас болып журебер.

молла
11-12-17 23:02
Озбектин болмайтугын екен ийманы, жайлап кеткен шайтаны.
Шарап
11-12-17 15:05
Ойлан Аман, ҳǝр ким не тапса өз пейилинен табады

Аман, мен бүгин сени, бир аймақта туўылып өссек те, жерлесим деп те, ал пүткиллей Ўатанласым деп сирǝ атамайман. Сендейлерге Ўатаннан кетсин садаға.
Қарақалпақ зурияды болып жарық дүньяға шықтың. Анаң саған қолынан келгенше меҳир сүтин берди. Ата-анаң, мектеп, жоқары оқыў орны, ели-халқың туўылған Ўатаныңа, елиңе сүйиспеншилик руўхында тǝрбиялап, жақсы билим берди. Ғыршылдаған жас жигит ўақтыңда сени лаўазымларға көтерди. Өз қатарыңнан алды етип қойды. Бул халықтың, ел басшыларының не кемиси бар? Сен неден жǝбир көрдиң?
Ҳǝр ким тапса өз пейилинен табады. Сен басшы ўақтыңда бул жақсылықлардың қǝдирин билмедиң. Нǝпсиң ашылып, халық мүлкин урладың. Ҳарамшылық еттиң. Халыққа азап берип, олардың биразын бузықлыққа мǝжбүрледиң. Сен баскарған шөлкем адамлары сениң ҳǝддиңнен асып, түнги саат 3.00де жыйналысқа шақырып, оларды сөгип, азап бергенлериңди еле нǝпрет пенен еслейди. Себеби, ол заман, бул заман, екинши жер жүзлик урыстан кейин, сендей етип қараўындағы халықты азаплап, оның үстинен күлип, күнде ярым ақшамда жыйнап, зǝҳǝрин жайған, сөзи-аўзы патас, инсапсыз, жаўыз басшыны көрген емес.
Неге елден қашып кеттиң? Ҳарамнан жыйнағанларыңды қайтарып тапсырып, кеширим сорағаныңда гүнаңды, жазаңды жеңиллететуғын еди ғой. Сендей ашкөзлик, ҳарамшылық еткенлердиң нешшеўи тǝўбеге келип, шын жүрегинен ǝпиў етиўин сорағанлардың нешшеси кеширилип, халық қатарына қосылып кетти.
Мине, енди өзиңниң ақмақлығыңнан елден безип, сырт елдеги Өзбекистанды көре алмайтуғын душпанларға малай болып, ақ сүт берген анаңа, өсирген Ўатаныңа сатқынлық етип жүрсең. Еле де ақылың енбепти. Бүгин дүньядағы раўажланған еллер қатарына қосылған, Президенти 2025-жылға барып Өзбекистанды ең раўажланған 20 мǝмлекеттиң қатарына қосыўды нийет еткен, халқы усындай уллы мақсет жолында бирлесип, беккем татыўлық, аўызбиршилик пенен келешекке исенимли қǝдем таслап атырған елге, усы мǝмлекет қурамында, Республика ишинде Республика болып, ең алдыңғы ўǝлаятлардың қатарында раўажланып атырған Қарақалпақстан атлы өз елиңе қарсы сыртта жүрип ийттей үргениң – Пилге топылған шыбындай екенин сезбейсеңбе? Сен сондай нǝрселер қолынан келетуғын адам болғаныңда елиңнен безип, қаңғырып кетермедиң?
Ойланып көрип, пушайман болып, ийтаршылықты қойып, өзиңниң халқыңа қылған қыянетлериңди мойынлап, тǝўбеге келетуғын ўақтың болды ғой. Оның орнына барлық айыбыңды мойынлап хат жаз. Елге қайт. Президентимиз жүдǝ кеңпейил, өмирдиң барлық қыйыншылықлары, адамның басындағы өткен жағдайларға түсинип, мүмкин болғанынша кеширим беретуғын Инсан. Ойлан. Анаңа, ана-халқыңа, ана-Ўатаныңа көздиң бир тамшы жасындай да тǝсир етпейтуғын ғǝремет тасыңды атқанды қой. Еки аяқлы, қарақалпақтың қаны бар адамсаң ғой. Мақлуқтан өз туўысыңа қайт. Еледе кеш емес.
Хабаршы
10-12-17 19:47
22 декабрьдеги "Зураат байрамы" асыгыслы турде бугин 10 декабрь куни отти. Байракка 15 автомашина койды. Байрамды 10 декабрьге озгертиуи бул, Ташкенттин албырап атырганы далили болып атыр. 14 декабрь Каракалпакстан Гарезсизлик кунине 4 кун калды.
Хабаршы
09-12-17 09:01
Муса Ерниязов Каракалпакстан Мамлекетинде, мийнети менен аты калатугын инсан болды. Егер, Муса Ерниязов Каракалпакстанды Азат хам Еркин ел еткенде. Тарыйхта аты калар еди. Мусанын тарбиясы, парасатлылыгы, шыдамлылыгы, окымыслылыгы бул да кудайдын Каракалпакка берген саугасы шыгар. Муса, еле де 10 жыл жас болганда, балким Каракалпакстанды шын манисинде Гарезсиз етер ме? еди....
Батыр
09-12-17 08:33
Аман Сагидуллаев негизи Қарақалпақ ушын жан куйдирип журген адам емес.
Ол елден қашқаннан кейин өзиниң кун көриси ушын қандайда бир сырт еллик бузғыншы идеялы адамлардың мәпи ушын хызмет етиўши сатқын.
Мен Кенесбайдын гапине косыламан.
Нәпсин тыйа алмай елди булдирип, елдеги техникаларды сатып, қалтасына басқан адамға исенбеймиз.
Алға Қарақалпақстан нықабы астында адамлардың басын қатырып журген бир долбан.
Толыбай
09-12-17 08:13
Кенесбай сизиң «Ийт үре береди, кәрўан жүре береди» деген гәпиңиз усы жерде өз орнын таўып тур.
Аман Сагидуллаев уқсаған ийтлер сыртта жЇрип ел аўызбиршилигин бузыўға ҳǝрекет етип атырғаны анық.
Жәнеде бул ҳайўан Қарақалпақ ушын жанып кЇйеди екен ўақтында Қарақалпақстанда жЇрип не иследи?
Өз мәпин гөзледи, нәпсин қандырыў ушын жынаятлар, уят ислерди ислеп елден қашып кетти.
Бирақ оның қолынан ҳеш нәрсе келмейди, Қарақалпақстан халқының өз пикири өз жолы бар.
Ҳеш кимниң ақылы керек емес!
Арзайым
embergenova12051972@mail.ru
09-12-17 07:37
Аман Сагыйдуллаевтың пәс, қәсийетсиз, пәмсиз адам екенлигин Қаракалпақстанда көп адам биледи. Исенбесеңиз Нөкис районда жасаўшылардан сораң. Тусинбедим буның сайттағы шығып сөйлеген сөзлери, өзин герой сезинип атырғанлығына қалай исенесиз?
Мен сизлерге бир мысал келтирейин ол өзиниң қәйнисиниң келиншеги менен жынысый қатнас жасап хожалығын бузғанлығын көпшилик биледи. Бул адамгершиликке туўры келеме?
Усы «Лидер»диң сөзлерине қалай исенесиз?
Нажим
09-12-17 06:56
Кенесбай агам дурыс айтады
Өз халқы, туўылған жери, ана-Ўатаны ушын күйип-жанып, оған жанын пидә еткен инсанлар әлбетте қаҳарманлар сыпатында ҳүрметленип, қәдирленеди, керисинше, халқына қыянет еткен адамлардан жЇз бурады.
Соның ушында Аман Шортик кусаганларға елде орын жок. Ондай дийўаналардың изине ҳеш ким ермейди. Айтқан сөзлерине исенбейди.
Кенесбай
09-12-17 06:31
Елге хызмет өз қәдирин табады

Тарийхқа нәзер салсақ, өз халқы, туўылған жери, ана-Ўатаны ушын күйип-жанып, оған жанын пидә еткен инсанлар әлбетте миллий қаҳарманлар сыпатында ҳүрметленип, қәдирленип келген. Ҳәтте бундай инсанлар ҳаққында әпсаналар, дәстанлар дөрелген, олардыӊ ҳүрметине естеликлер орнатылған. Себеби, оны халқы сүйеди, тек ғана жақын-жуўықлары емес, пүткил миллети мақтаныш етеди, өзлерине үлги тутады. Керисинше, халқына қыянет еткен адамлардан биринши нәўбетте туўған-туўысқанлары, аўылласлары безеди, нәлетлейди!
Интернет сайтларында өзин қарақалпақларға жүдә қайырқом қылып көрсетип атырған Аман Сагидуллаев не себеп сырт мәмлекетлерде жүр, ол ким өзи, халқымызға не берди, мақсети нелерден ибарат, деген сораўлар кимди болса да ойландырса керек.
Бир ўақытлары өзиниӊ қопал минез-қулқы, пәмсиз қылықлары, орынсыз ис-ҳәрекетлери менен адамлардыӊ исенимин, ел арасында қәдирин жойтқан Аман Сагидуллаевты оны таныйтуғын барлық қарақалпақлар бүгинлиги ел сатқыны, қуда бийзары сыпатында билип, оған жеркениш пенен қарайтуғыны ҳақыйқат гәп. Бул әлбетте тосыннан емес. Себеби, ол мәмлекеттиӊ мал-мүлкин талан-тараж еткени менен турмай, аяғы жерден үзилип, ҳәтте туўысқанлық жағынан өзине жақын ҳаял-қызлардың намысына тиймекши болып, ел арасында абырайсыз болғанын дуйым журт жүдә жақсы биледи.
Қарақалпақстанныӊ бүгинги жамалын көрмей турып, оныӊ экономикалық өсим көрсеткишлерин бақламай турып, халқыныӊ жасаў шараятларын үйренбей турып, ол ҳаққында пикир жүритиў ақмақшылық емеспе?
Қарақалпақстандағы бүгинги өзгерислер менен жаӊаланыўлар тек ғана халқымызды емес, бәлки дүнья еллерин қызықтырып атырғанын ҳеш ким бийкарлай алмайды. Себеби, ғәрезсиз Өзбекистанымыздыӊ барлық орынлары сыяқлы Қарақалпақстанда да экономиканыӊ барлық тараўларында турақлы өсим пәтлери тәмийинленип атыр. Аман Сагидуллаев сыяқлы елинен бәдарға болған айырым адамлар не зат айтпасын, елимиз өзиниӊ қүдиретли елге айланғанын дәлиллеп атыр. Бир ғана мысал, жуўмақланып баратырған быйылғы жылдыӊ өзинде Мойнақ районы халқы ушын 101 километр аралыққа таза ишимлик суўыныӊ жеткерип берилгени бурын халқымыз турмысында ушыраспаған ири ўақыялардан емеспе? Ҳәмме жақсы биледи, бул мәселе бир нешше мәрте бәлент минберлерден сөз етилип, өз шешимин таппай қалып кеткен. Ҳақыйқатын айтқанда жергиликли халық бул мәселениӊ шешилетуғынынан үмитин үзип жибергени де қашшан еди.
Қалаберсе, өткен қысқа ўақыт ишинде бурын тасланды жер болып жатқан «Нөкис электроаппарат» ҳәмде «Нөкис полимер» кәрханаларыныӊ, сондай-ақ «Самсунг» бренди астында жылына 150 мыӊ дана заманагөй телевизорлар ислеп шығарыў кәрханаларыныӊ иске түсиўи бурын қыялымызға да келмеген ўақыялар емеспе?
Санаўлы айлар ишинде Қараөзек районында «Қарақалпақ цемент» кәрханасыныӊ жумыс баслағаны, быйылғы оқыў жылы алдынан халқымыздыӊ мақтанышы болған шайырымыз, Өзбекстан Қаҳарманы И.Юсупов атындағы мектеп-интернатыныӊ ашылғаны, пайтахтымыздағы Әмир Темур бағында қурылыс ҳәм абаданластырыў жумыслары жуўмақланып, заманагөй аттракционлардыӊ орнатылғаны, ҳәммемиз ушын муқаддес орын саналған пайтахтымыз мешитинде қурылыс жумысларыныӊ алып барылғаны, олимпиада ҳәм миллий спорттыӊ 11 түри менен шуғылланыў имканиятына ийе Спорт комплексиниӊ пайдаланыўға тапсырылыўы, И.Каримов, А.Досназаров, Т.Қайыпбергенов, Беруний, Ерназар Алакөз, Қарақалпақстан ҳәм басқа да көшелердиӊ архитектуралық-мәдений келбетиниң жақсыланғаны – булардыӊ барлығы елимиз экономикасыныӊ беккемленип атырғанын жǝне бир мәрте дәлиллейди.
Жақында ғана жойбар баҳасы 287,6 миллион доллар болған «Бухара - Мискин» темир жолы линиясында қурылыс жумыслары жуўмақланып, пайдаланыўға берилгени, бул темир жол линиясы келеси жылы Нөкис қаласына жетип келиўи реже қылынып атырғаны, халқымыздың, ǝсиресе жас шаңарақлардың турақ жайға талабын қанаатландырыў мақсетинде пайтахтымыздың «Қумбыз аўыл» пуқаралар жыйыны аймағында арзанластырылған 315 ханалы 7 турақ жайдың пайдаланыўға тапсырылыўы, логистика орайларыныӊ қурылыўы, жерлердиӊ мелиоративлик ҳалатын жақсылаў мақсетинде миллиардлап қаржылардыӊ жумсалыўы – усы елде жасап ҳәм мийнет етип атырған ҳәр бир инсанда мақтаныш сезимлерин оятады, ана-Ўатанымызға деген сүйиспеншилигин арттырады.
Мен усы елдиӊ перзентимен ҳәм усы халық пенен адамман. Өткен жыллар ишинде ислеген азы-кем мийнетлерим Ҳүрметли Президентимиз, сондай-ақ Қарақалпақстан Республикасы басшылары тәрепинен мүнәсип баҳаланып, мәмлекетлик сыйлықлар – ҳүрметли атақлар, орден ҳәм медальлар менен сыйлықландым.
Елге хызмет әлбетте өз қәдирин табады. Аман Сагидуллаев сырт еллерде жүрип, өзин қаншелли периште қылып көрсете берсин, ол бәрибир елинен айрылған ўатансыз, ғәрип. Оныӊ сөзлери бир тийинға қымбат.
Халқымызда «Ийт үре береди, кәрўан жүре береди» деген тереӊ мәнили гәп бар. Аман Сагидуллаевтың ҳǝрекетлери де ǝлбетте солай баҳаланады!
Бекберген
08-12-17 13:25
Жигитлер, Мусекени жайына кояйык. Ол кисиде турган не бар?
Оннан да Аллага таубе етип, азамат бир басшы сорайык.
"Коп тилеги - кол" деген бар гой.
Ендиги келетугын Яшуллы журтка унайтугын кен пикирли азамат болсын.
Хазирги аксакалымыздын жыйналып атырганын еситкеннен кейин шыгып атырган гап кой бул да.
Байнияз
08-12-17 03:48
Жигит болар жигит адам ертеди,
Айтқан сөзин палдан шекер етеди,
Айтса бир сөз – ықрарына жетеди,
Соған мегзес хызмет етер халық ушын... (Бердақ)
Нөкисли
08-12-17 03:18
«Мусекең» деген сыпайы гәп, турпайы гәп емес. Ал оның анық туўылған ўақты тек ата-анасына ғана белгили шығар. Я ол туўылғанда Сиз де қасында турған ба едиңиз?!
Басшы – көптиң адамы. Оған баҳаны халық береди. Биз де көптиң биримиз. Халық – тәрези. Басқалардың онда не шарўасы бар?
Сиз Мусаға жақын шығарсыз, жанашыр шығарсыз?! Тап сол адамды үйинде «апай», жумыста «Ташкент» басқарып отыр. Басқа жағын жазбай-ақ қойяйын. Оны бир мен емес, ҳәмме биледи. Сенлер де сондайсыз.
Сонлықтан өз жөниңиз бенен бола бергениңиз дурыс. Халыққа кесек атпаң.
«Көпке топырақ шашқан көмиўсиз қалар» дегенди еслеп қойған мақул.
Ерназар
07-12-17 15:07
Мусеке ел басшы емес.Ким оны ел басшысы етип койган? Ол ташматлардын асыранды кушиги.
Балтабай
06-12-17 15:17
Нөкисли пәмсиз иниме

Бириншиден Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси баслығы Муса Ерниязов сениң жораң емес «Мусекең» деп сөйлейтуғындай, екиншиден оның туўылған күни 22-декабрь емес, үшиншиден Муса Ерниязов көп жылдан берли Қарақалпақ халқын басқарып киятырған ел басшысы. Сен кимсең өйтип, ол кисиниң ҳарекетине баха беретуғындай. Сен реал турмыста қолынан ҳеш нәрсе келмейтуғын, тек ғана интернете өзинше пикир билдиремен деп ийттей үрип қоятуғын нәмәртсең. Ким болсаңда Ел басшысы ҳаққында пикир жүргизгенде аўзыңа қарап сөйле. Ел басшы ҳаққында тек ғана басқа елдиң Ел басшысы ғана пикир билдириўге ҳақы бар. Өзиң азғана болсада бир коллективти басқарып көр, анығына келгенде шаңарағыңды да басқара алмайсаң сөйтип алып сөйлейсең. Ел басшысы болыў қатты жуўапкершиликли ис. Аўзыңа келгенди сөйлей берме.
Батыр
06-12-17 15:11
Аман, басқаларды да өзиңдей көре берме, сен қаяқта жүрсең ҳәзир, сырт елде журип озин жалап жүрген шыгарсан. Ким биледи, Европада анық изине тустиңбе сол талаптың. Реал өмирде один-одинге турмайтуғын пидор екенлигин көринип тур. Анық Қарақалпақтың арын арлайтуғын жигитлер Қарақалпақстанда көкирегин көтерип жасап, халқы ушын хызмет етип атыр. Сен қусаған пидорлар Уатанын сатып шет елде журипти, солардың бири сениң аташың Аман Сагидуллаев деген гомик ҳәзир Европада жасырынып қашып пидорлығын көрсетип жүр. Россияның адамалары қурыдан қуры Европаны Гейропа деп атамаған.
Нөкисли
nukus_2600@inbox.uz
04-12-17 16:44
Қарақалпақстанда Қуралтай емес, "Зүрәәт байрамы" өтетуғын болыпты. Бул сәне Республика Басшысы Мусекеңниң т.к. 22-декабрь сәнесине қойылыпты. Не де болса, дийқан халқымыз ушын бул да бир кеўил жазатуғын күн!
Буған Яшуллы руқсат бермесе, Мусекең өзлигинен баспайтуғыны аттан анық.
Иншалла, қайырлы ислер көп болғай!
Ерназар
04-12-17 14:06
Биринши Даулетбай Шамшетивти сaткан саткынларды козин куртыу керек.
МЭЛС
04-12-17 01:17
Сиясатқа, басқаға қапаланыўдың кереги жоқ. Барлық бәле өзимизден, өз ишимизден.
"Жауды сырттан излеме, өз ишиңнен изле" деген ғой.
"Ҳәр теректиң қурты өз түбинен шығады" деген екен ата бабалар.
Маман
03-12-17 13:20
"Заманың келди Сыбанқул,
Сырнайыңды былғап ур" деген екен бир қарекең. Енди не дейсең нәлетийлерге.
Аман
03-12-17 08:26
Каракалпакта каракалпак калдыма? Бари озбеклердин котин жалап журген бир маклуклар го калган.
Ешимбет
01-12-17 09:11
Мине менин бир достым бар. Казакстанда коп жыл жасап жумыс истеди.
Казир ауылга кайтып оз бизнесин бастап, зор болып кетти.
Айтыуынша ауылда бизнес истеуге барлык мумкиншилик бар.
Ешимбет
01-12-17 09:01
Коп соз ешекке жук. Не деп былшылдап отырсызлар бул жерде.
Анык Каракалпакты рауажландыраман десенизлер
ауылга инвестиция менен келип жумыс исленлер.
Сонда пайданыз тийеди.
Турдыгул
01-12-17 08:55
Эх жигитлер, форумды окып корсем копшилиги кып-кызыл отирик гаплер.
Каракалпакстаннан узакта журип озинше каракалпаклардын шежиреси
тууралы, батырлары тууралы пикир жазып, болар болмас осеклерди тарийх деп
жазыуга уялмайсызба.
Анык тарийхты Каракалпакстанда жасап атырган тарийхшылардан соран.
Толыбай
01-12-17 08:17
Озбекстан Хукиметинин Каракалпакстан бойынша жургизип атырган
сиясаты, бул республикага коз-карасы бари нызам шенберинде, каракалпак
халкынын келисими менен амелге асырылып атыр.
Бийбайым
bibkaerejepova@mail.ru
01-12-17 08:04
Уай-оо, интернет шежиреге толып кетипти-го.
Бирак, жеке озим Бердак шайырдын "Шежире"синен баскасын тан алмайман.
Бийбайым
bibkaerejepova@mail.ru
01-12-17 07:58
аналитик пикирин окып былай демекшимен:
Ауыллык жерлерде еркеклердин 55%и хаяллардын 45%и, калалык жерлерде
болса еркеклердин 42%и, хаяллардын 58%и бугинги турмысынан разы деген хеш
жерде тастыйыкланбаган маглыуматты окыдым.
Кызык жери, улыума халыктын 28%и турмысынан кеули толады.
Бул математикалык жактанда, логикалык жактанда туура келмейди.
Солай екен, бундай сыпсынга исенбеу керек.
Нажим
najim6464@rambler.ru
01-12-17 07:40
Каракалпакстанлылар озлеринин бугинги турмысынан кеули ток.
Интернеттеги болар-болмас гаплерге, бос созлерге итибар бериудин кереги жок, менинше!
Отепбай
david78@rambler.ru
01-12-17 07:34
Каллибек Камалов Каракалпакстан тарийхында белгили тулга.
Бирак, онын ози менен сойлескен адам барма?
Сойлеспей, пикирин алмай биреудин сыртынан жазганды кояйыкта жигитлер!
Отепбай
david78@rambler.ru
01-12-17 07:24
Хар кандай ахмийетли илаж белгили бир максетти гозлеп откериледи.
Хош куралтайды откериуден гозленген максет не?
Мен усыган тусинбедим.
Хабаршы
30-11-17 17:03
Бир топар СНБ нын кушиклери жыйналысып калыпты го... Неге онда Каракалпакстанда ондирилген газди, Каракалпакстан халкына бермейди? Каракалпакстан валюта тусимлери кайда кетип атыр? хам кимнин калтасына... Пахтаны валютага ким сатып атыр?
Батыр
elmuratov78@bk.ru
30-11-17 15:37
Рауаж хам студент. Сизлер коптен берли Нокисте болмаганга уксайсыз.
Бириншиден Ерназар Алакоз кошеси аты озгертилген жок.
Ерназар Алакоз аты бурынгы "Турткул шоссе" кошесине койылган.
Ал Ислам Каримов аты койылган коше бурынгы "Дослык гузары" кошеси, халык арасында "Президентский" деп аталатугын коше.
Аныгын билмей турып жаза бермен. Сыртта журген каракалпакларды заблуждение кылман.
Базарбай
damebaev@mail.ru
30-11-17 15:09
"НЕ ДЕРСЕН" иниме
------------------------------
Мен томенде сизин жазган пикиринизди окыдым хам хакыйкатлыкты бурмалап жазганынызга
шыдай алмай былай демекшимен:
Озбекстанда исбилерменлик пенен шугылланып атырганлар ушын салык системасы хаммеге бирдей тен.
Ол Каракалпакстан ушын баскаша Озбекстаннын баска областлары ушын баскаша емес.
Исбилерменлик пенен шугылланып атырган елимиздеги азаматлар
хак кеули менен жумыс ислеп хадал мийнети менен шанарагын багып атыр.
Каракалпакстан рауажланыуына оз улеслерин косып келмекте. Ташкент буган тоскынлык етип атырган жок.
Сен макаланда "Каракалпакстан Республикасы валюта тусими тарауы газ, нефть, алтын, пахта, химия ондириси товарлары хам
транспортировка транзит газ, аэропорт, темир жол усаган мекемелерден тускен жыллык 4 млрд$ лык валюта тусимлери
тууралы хещ нарсе жок! Бул Ташкентте отырган акалар калтасы екени аттан анык болып тур..
Сонда Ташкентский акалар урлыгы кашанга шекем дауам етеди?" - деп жазгансан.
Саган айтайын, Ташкентте отырган адамлардын басы алтау емес,
корыкпай пулды ала беретугын, Озбекстанда тап ким болсанда жынаят ислесен КАМАЛАСАН.
Пикир
30-11-17 14:56
Хазирги Президентимиздин хамме басламаны коллап-кууатлап турган уактында КУРАЛТАЙ откизип алганымыз дурыс. Бул иске Каллыбек КАМАЛОВ сыяклы аксакалларды тартыу керек. Бул кисини Президенттин ози коллайды.
ҚУРАЛТАЙ
30-11-17 12:32
"Алты арыстың ары бир,
Атасы басқаға бәрибир" деген сөз бар халықта. Қуралтай мәселеси кешиктирмей әмелге асырылатуғын ийгиликли ис!
Арзайым
embergenova12051972@mail.ru
30-11-17 07:29
Коз тиймесин Озбекстанда жасаушы миллетлер хазирги кунде бир-бири менен татыу жасамакта.
Озбекстанда миллетинен келип шыгып хукыкларынын кемситилиу жагдайлары хеш кашан болмаган.
Маселен Латвияда латыш миллетинен баска миллет уакиллеринин кемситилиуи жагдайлары ушырасады.
Латвияда тураклы турде жасаушы, сол елде тууылган айрым баска миллет уакиллери пукаралык
паспортын ала алмай жур.
Озбекстанда калеген адам калеген тилде сойлей алады. Айрым мамлекетлерде оныда шеклеп,
тек гана сол елдин мамлекетлик тилинен баска тиллерди пайдаланыуга рухсат етилмеген.
Арзайым
embergenova12051972@mail.ru
30-11-17 07:07
Каракалпак халкы тынышлыкта рауажланбакта. Сыртта журген жигитлер,
анык Каракалпакстаннын рауажланыуын
калейтугын болсанызлар келип усы ел ушын хызмет етин.
Форумдагы жазган пикирлеринизди адам окып уялады.
Балтабай
baltabai@bk.ru
29-11-17 13:12
Каракалпакстан халкы куралтайсыз-ак рауажланып атыр. Канша канша заводлар, уйлер салынып атыр.
Нокис шырайланып кеткен. Оны тек коз бенен кориу керек.
Батыр
elmuratov78@bk.ru
29-11-17 13:04
Койсанызда жигитлер келиспейтугын талапты. Каяктын куралтайы, басты ауыртпан!
ҚҰРАЛТАЙ
27-11-17 05:14
Қарақалпақ халқы ежелден бар ұлы ұлт. Бұл ұлттың ұйымдасатын уақты келді.
Қарақалпақта "Құралтай", "жырға", "кеңес", "ойласық", "мәсләхат" деген сөздер және саяси терминдер бар.
Бұл осы халықтың мемлекет болғанын аңғартатын терминдер.
Құралтай өткізейік, ағайындар!
Курылтай
26-11-17 07:53
Казахстанда, Россияда, Кыргызстанда, Афганистанда, Иранда, Туркменистанда, Европада, Озбекистанда, АКШта, Канада, Австралия, Корея, Франция, Германия, Саудия Арабия, Туркия еллеринде уйымласып жасап атырган КАРАКАЛПАК лардын диаспорлары бар. Соларды, ауылдагы агайынлери аркалы шакырыу керек. Тагы да, ауылдан кошип кеткен баскада миллет уакиллери де катнаса жаман болмас еди. Тагы да усы КУРУЛТАЙ да Дунья жузиндеги каракалпаклардын Каракалпакстан Республикасы экономикалык рауажланыуына жардемин келисип алыу керек. Бизнесменлер шет елдеги каракалпаклар, ауылга инвестиция ислеп. Хар бир районга бир фабрика, завод ашып берсе жаман болмас еди. Копшилик каракалпаклар, сырт еллерде жайгасып мартебеге ерискен Азаматлар коп катарында. Дунья жузиндеги каракалпаклар менен Каракалпакстан Республикасы арасындагы байланысты мангилестирип, тураклы болса жаман болмас еди.
ҚУРАЛТАЙ тилекшиси
25-11-17 07:18
Усы форумға Қуралтайға қай жақтан кимлер шақырылатуғынын, кимлер оны қоллайтуғынын жазыңызлар.
Олар қай жерде болса да өз ортасында, өз журтында абырай-мәртебеге ийе инсанлар болыўы тийис,
Журналист
25-11-17 02:45
Журналист Шәригүл Пайзуллаеваның "Аз емесдур қарақалпақ көп" деген китабы бар. Китаптың атамасы Бердақ бабаның қосығынан алынған. Бердақ баба жазғанындай, қарақалпақ қайда жоқ дейсиз? Тек бас қосып, аўызбиршиликли түрде Қуралтай өткизиўлеримиз керек!
Шаҳ
shahtemir77@mail.ru
24-11-17 05:27
Кейинги гезлери илимде де, турмыста да қарақалпақ миллетине байланыслы түрли атамалар пайда болмақта. Мысалы, Астрахань (Ҳажытарқан), Волгаград (Царицынь), Самара, Саратов (Саратаў) жақларда "шын қарақалпақ", "жалған қарақалпақ" деген атамалар ислетиледи. Ташкент әтирапында қазаққарақалпақ, Самарқанд айланасында "өзбек-қарақалпақ", Қашқадәрьяда, Жиззақта "шала қарақалпақ", Нуратада түрикпенқарақалпақ ямаса жаман түрикпен деген атамалар айтылады. Ал Орынбор Оренбург жақта "ақ қарақалпақ", "сары қарақалпақ" деген сөзлерди еситемиз. Жетисуў тәреплерде "түп қарақалпақ", "көшкинши қарақалпақ" деген терминлер жүзеге келген. Айланып келгенде, бәри бир қарақалпақ.
Көшкінші қарақалпақ
24-11-17 02:14
Менің Қазақстанға көшіп келгеніме 10 жыл болды. Ұлтмды өзгерткен жоқпын. Бірақ, көшіп келгендердің басыи көршілігі ұлтын өзгертіп елуде. Жақында Қарақалпақстанға бардым. Паспорт столда күніге 60-70 адам (біздің қарекеңдер) өз ұлтын "қазақ" деп өзгертіп жүргенінің өзіи куәсі болдым.
Бұл жағдай мені қатты ойландырды. Кімсең академик Тұрсынбай Есжановтың ағайыны, Рес.емхананың қызметкері Ешимбетов Рәшид Муратбаевич ол да құжатын қазақ деп өзгертіпті. Осындай жағдайды белгілі-белгілі жігіттерден көрдім.
Сол үшін ел болып етегімізді жияйық, еңсемізді көтерейік, ҚҰРАЛТАЙ өткерейік. Құрылтайы құрысын, ҚҰРАЛТАЙ өткерейік!
ХАБАРШЫ
23-11-17 03:37
Президент Кәрейстанға рәсмий сапар менен барды. Қуда қәлесе, жаслар ушын зор имканиятлар туўылажақ. Мәмлекетимизде ИНХА университетиниң магистратурасы ашылатуғын болды.
Курылтай
22-11-17 17:40
Кане жигитлер хатты хар ким кайсы жерде жасап атырган болса, сол жерде жасап атырган Каракалпаклар атыннан хат жаза берин. Бир хатты Каракалпакстан Республикасы басшысы Муса Ерниязовка ал коширмесин Каракалпакстан Республикасы Министрлер Кенеси баслыгы Кахарман Сариевка, ал тагы бир хатты Озбекстан Президенти Шавкат Мираман улы Мирзяеевка жазыуды баслайык. Курултайды 9 апрель Каракалпакстан Республикасы Конституциясы кабыл еткен кунге белгилейик. Хар бир хат жазган адам, 9 апрельде Каракалпакстан Республикасы пайтахты Нокис каласында "Дунья жузинде жасап атырган каракалпаклардын курултайын" откериуге хам шолкемлестириуге жардем бер деп хат жазайык!!! Алынган жууапларды усы жерде хабарлайык.
Сыншы
22-11-17 08:22
Қуралтай өткериў мәселесин Ш.Мирзияев ғой қоллаўы мүмкин. Ал, ондай баслама М.Ерниязов ақсақалдан шыға ма екен?!
Әділ
22-11-17 03:19
Мұндай ұлы жиынды елдің өз бесігінде өткізген жөн. Себеппен, шеттегі ОТАН деп жүрген ағайындар өз жұртын көреді, қандастарына қауышады.
Біз де елді көрер едік. Сыртта Қарақалпақстанды көрмеген қарақалпақ көп.
ҚМУ оқытыўшысы
21-11-17 07:03
ҚУРАЛТАЙдың Қарақалпақстанда өткени мақсетке муўапық. Шет журтта неге өткизеди екенбиз? Биз өз журтымыздан қуўғын көрип атырған жоқпыз. Басқа жақта өткизгиси келгенлер олар да өз шараятына сәйкес тийисли илажларын көрсин. Олардың нийетлерине де қарсылығымыз жоқ.
Парахат
21-11-17 02:03
Қарақалпақлар ушын ҚУРАЛТАЙ сөзи де, қуралтайдың өзи де қымбат. Оны жат журтта емес, өз ана топырағымызда, Уллы Туран жеринде өткизгенимиз жөн, Бул мәселени уллы мәртебели журтбасымыз Шәўкет Мираман улы Мирзияев ағамыздың қоллап-қуўатлайтуғынлығына кәмил исенемен.
Казаяклыдан салем.
20-11-17 21:13
Генжебай батырды, Каракалпактагы казаяклы рууындагы агайынлериниз жаксы биледи. Себеби, Каракалпакта, кытай арысындагы казаяклыларда колеген руу бар. Бабамыз Генжебай батыр, сол Жунгарлар менен урыста Каракалпак, Казах, Кыргыз бир болып катнаскан урыста батырлык корсетип, тарыйхта улкен абройге ийе болып. Бухара ханлыгы, Самарканд, Жиззак, Сыр дарья хам Чымкенттин Туркистан атирапларында батырлыгы менен дуньяга танылган батыр. Онын казаяхлкы урпаклары Каракалпакта да бар. Биз Казаяклы колегенлерге Каракалпакстаннан агайын бауырлардан дууайы салем жоллаймыз.
Қыпшақ
20-11-17 02:44
Қарақалпақстанда Қалдар батыр урпақлары бар. Оларды "басар қыпшақлар" дейди. Олар негизинен Халқабад қаласы әтирапында жасайды.
14 декабрьге сауга
19-11-17 07:58
Салем, Мирзяеев калайсан?
Азатлык, сорасам, алмайсан,
Каракалпакка окпелеп журсен бе?
Саубетиме жууап жазбайсан!!!

Умыткан жоксан ба уаден ди?
Каракалпакстанда айткан созин ди?
Орынламасан озин бил!
Есине саламан, тагы уаден ди!

Жаксы Президент, сени болсын деймен,
Айткан созинде турсын деймен,
Ен болмаса, Каракалпакстанга
Азатлык-Еркинлик берсен деймен!!!

Жок шыгар, сенде омиринде,
Азатлык берсем, деген созинде,
Сонда да тагы, ядына салайын
Азат ет, менин елим ди де!!!

Сизди бир халкым, жан суйеди,
Мирзяеев Азатлык береди деп журеди,
Умитке, арманга ылайык ис тутсан!!!
Азатлык кадирин, Каракалпак бир омир биледи.

Сиз журген Ташкент каласы,
Азатлык кутер, Каракалпак баласы,
Озбекти Каракалпак десе агасы,
Азатлык бер деп, елим кутип журеди....Алга Каракалпакстан!
Қалдар қарақалпақ
Сарыағаш
17-11-17 08:31
Қарақалпақстанда Қыпшақ Қалдар батырдың әулеттерінен кімдер бар? Бар болса, мекенжайларыңызды жазып жіберіңіздерші.
Көлеген
17-11-17 05:28
АҒАЙЫНДАР, талаптар оң болсын!!!
Бұл ниеттеріңіз дұрыс екен. Ас беру ата-баба дəстүрі ғой.
1992-жылы Оңтүстік Қазақстан облысының Арыс ауданында қарақалпақтың көлеген руынан шыққан Кенжебай бабаға ас берілді. Асқа Қарақалпақстандық ғалымдар Хожахмет Есбергенов, Қырықбай Байниязовтар қатынасты.
2002-жылы екінші рет сол Арыс ауданының Байырқұм деген жерінде ас берілді. Оған Қарақалпақстаннан «Қарақалпақкино» акционерлік компаниясының төрағасы Валера Алламияров, «Қарақалпақстан» журналының бас редакторы Табысқан Елсүйерұлы қатысты.
Асты «Көлеген» қауымының биі Сəтбай Халықов жəне сол уақыттағы Шардара ГЭС-і бастығы, қазіргі Сенат депутаты Құдайберген Ержан мырзалар ұйымдастырды жəне басқарып барды.
Бұл шара бойынша «Өзбеккино» жəне «Қарақалпақкино» АК бірлікте фильм түсірді. Ол фильм 2003-жылы Шымкенттегі Қарақалпақ мəдени орталығында қойып берілді.
Yмбет МЕДЕТОВ
17-11-17 02:59
Менің тегім – қарақалпақтың қоңыраты, оның қолдаулысы, қолдаулының томайы (лақабы «бескемпір»). Оның ішінде көкірек деген атасынан боламыз. Біз Бұқара уəлаятының Көкше деген жерінен көшіп келгенбіз. Орталық Қазақстандағы қарақалпақтар арасында көрпе руы көп. Көрпе – қытай арысынан тарайды. Биыл көрпе руы өкілдері жиналып, Теміртау қаласында бас қосты. Ұйымдастырушысы Шанжархан Батырханов деген азамат. Ол кісі Астана қаласында тұрады.
Мұны жазғандағы мақсатым, қазақстандық қарақалпақтарда ас беру, жиын өткізу бойынша едəуір тəжірибе жинақталған. Əлгіндей шараларға (ас, құрылтай, кеңес т.б.) осындағы қандастарымыздың тəжірибелерінен пайдалануымыз тиіс жəне оларды да сапымызға тартуымыз керек. Осы мəселеде ой тастаңыздар!
Аман Сагидуллаев
16-11-17 21:22
Каракалпак халкы "Курултай" ды откериу керек. Оны ансаты Казахстанда ямаса Кыргызстанда откериу керек. Егер жыйналганлар кауипсизлиги маселеси болатугын болса, онда оны мен Европада шолкемлестирип бере аламан. Виза, шакырыу кагаз барин Европада шолкемлестирсе болады. Мысалы кеше жакында уйгырлардын курултайы Германияда болды. Оган дунья жузиндеги уйгырлар жыйналды. Бизде де дунья жузиндеги каракалпаклардын "Курултай"ы болса жаман болмас еди. Каракалпакстанда каракалпактын "Курултай"ын откертпейтугыны бул рас. Сонын ушын бул мерекени сырт елде откериу керек. Менин менен байланысыуды калеушилер ушын мен ВК да хам фейсбукте барман. Тагы да Ютубте "Alga Qaraqalpaqstan" группа ашып койыппан. Бул группа барлык социаллык сетьлерде бар. Каракалпакстаннын бирлиги хам абаданлыгы ушын Алга Каракалпакстан деп шыккан жигитлеримиз саны дунья алеминде жетерли. Сонын ушын Ана Уатанымыз Каракалпакстаннын болашагы ушын, бизлер хар куни таярмыз...Алга Каракалпакстан!!!
Төре
16-11-17 10:12
Алды менен бабалар жолына ас берген дурыс. Бул ақылға мен де қосыламан.
Қара баласы
15-11-17 07:06
ҚУРАЛТАЙ өткериў керек!!!

Қарақалпақлардың ҚУРАЛТАЙ өткерип басы қуралған. Қазақлар «құрылтай», мəдиярлар «курултай» деп Жержүзилик көлемдеги басқоспасын өткерип киятыр. Бизлер де ата-баба жолы менен, уллы жыйын – ҚУРАЛТАЙ өткизсек, өткен əрўақлар ырза болар еди…
Тарийхшы
15-11-17 02:30
Қарақалпақ халқында Ерназар исмли бирнеше тарийхый тулға болған. Ең белгилилери – Ерназар Алакөз (Қолдаўлы Ерназар), Ерназар аталық (Кенегес Ерназар), Бала Ерназар (Ақмаңғыт Ерназар). Булардан басқа ертеде Ерназар мерген, Ерназар көреген деген кисилер де өткен.
Әйтеш
14-11-17 08:38
Алла бәрекелле, жигитлер... Сөйтсеңиз-ғо!
Аман
14-11-17 06:32
Дунья жузиндеги каракалпаклар хам Каракалпакстан ушын проектлер болса. Курултай откериу планлар болса, маган хабарласын. Мен колдан келер исти кыламан. Хурмет пенен Алга Каракалпакстан халык харекети лидери Аман Сагидуллаев a.b.sagidullaev@gmail.com
Нуралы С.
14-11-17 02:01
Баҳадыр баўырым, баслама таслағаныңыз ушын мың да бир рахмет!
Бирақ ең əўеле мына мəселени ескериў керек сыяқлы.
Өтмишке нəзер салсақ, қарақалпақ халқының тарийхында қаншадан-қанша батырлар, бийлер, уламалар өткен. Тилекке қарсы, услардың көпшилиги елеге шекем ескериўсиз киятыр. Бабаларымыздың əрўақлары бизден наразы сыяқлы. Ата-бабада «Өлисин сыйлаған бай болар, тирисин сыйлаған пайғамбар болар» деген даналық сөз бар. Буны жазып отырғандағы мақсетим, биз ҚУРАЛТАЙ өткерместен алдын дуйым қарақалпақлар жыйылып, ата-бабамызға АС бериўимиз керек. Сонды бизиң гүналарымыз жуўылады, қырсықларымыз кетеди, бтзди қурсап турған қара саялардан арыламыз.
Қарақалпақ тарийхында ертеде Асан бийдиң асы, Мəден бийдиң асы, Қойкелди батырдың асы, Аспантай батырдың асы, Алғазы бийдиң асы т.б. да атышуўлы аслар болған. Соңғы еки жүз жыл ишинде бундай атақлы аслар берилген емес.
Ат шаптырып ас бериў қазақ, қарақалпақ, қырғыз халықларының ата дəстүри. Бул бириншиден – аўызбиршиликтиң белгиси болса, екиншиден - əрўақларды ыразы қылыўдың жолы. Қулласы, биз алды менен УЛЛЫ ДАЛА кеңислигинде жатырған САС БИЙ бабамызға, АБАТ батырға ас бериўимиз дəркар!
Барлық тулғаларымыз ушын ортақ бир АС берип жиберсек те, кемлик қылмайды. Усыған не дейсизлер ағайинлер…
Баҳадыр
Алматы
13-11-17 15:04
Қымбатлы қəдирданлар!
Əдиўли туўысқанлар!

Биз қазақстанлы қарақалпақлар аз емеспиз, бурыннан отырықлы қарақалпақларды қосқанда санымыз бирнеше миллионнан асады. Ҳүжжетлеримизде ҳəрқыйлы жазылып жүрген болса да, бəршемиздиң жүрегимиз қарақалпақ.
Жеке өзим Қазақстанның барлық облысында болдым. Барлығында да қарақалпақлар бар. Усы жердеги түпкиликли қарақалпақлар менен табысып, ҳəммемиздиң бир басымыз қосылыўы керек. Сол тийкарда Қазақстан қарақалпақлары қуралтайын өткизсек ақылға муўапық ис болар еди. Ҳəзир усындай басламаларды иске асырыўдың əйне ўақты. Ата-бабаларымыз ҚУРАЛТАЙ өткерип бас қосқан. Биз де ата-баба жолын жаңғыртайық!
Еділ
13-11-17 05:43
Біздің Сыр өңірінде де бірашама қарақалпақтар жасайды. Олардың да барлығы текті тұқымдардан. Əйгілі Сас би (қазақтар оны «Сасық» деп қате жазып жүр) бабаның, Қазы би бабаның, Алушы батырды, Манатай батырдың, Панаберген батырдың, Көккөз батырдың, Тай батырдың ұрпақтары жасайды. Шежіре білетін қарттардың айтуынша, қарақалпақтың Ерназар деген батырының заманында онымен бірге Хиуаға қарсы соғысқан ерлердің біразы сол кездегі ханмен келісе алмай, осы жаққа өтіп кеткен екен.


страницы:    11   10-1    в начало »   


Сіздің жауабыңыз
Есіміңіз:
Сіздің e-mail:
Мәтін:
Кескіндегі код:

Кодты жаңарту
 
© 2002—2017   | info@kazakh.ru   | Блог  | О проекте  | Реклама на сайте | Вакансии 
Группа Вконтакте Страница в Фейсбуке Микроблог в Твиттере Сообщество на Мейл.ру Канал пользователя kazakhru - YouTube