Форум Kazakh.ru - Тема «ищу Байбакты» http://www.kazakh.ru/talk/mmess.phtml?idt=5206 ru -5206-2454872 http://www.kazakh.ru/talk/mmess.phtml?idt=5206#2454872 Ответил ЖандосZhandos.rusana@gmail.com Sun, 3 May 2020 20:04:19 +0300 -5206-2452117 http://www.kazakh.ru/talk/mmess.phtml?idt=5206#2452117 Ответил ДинараLate-2000@mail.ru Fri, 3 Apr 2020 15:51:54 +0300 -5206-2437377 http://www.kazakh.ru/talk/mmess.phtml?idt=5206#2437377 Ответил Armanarshibal@mail.ru Tue, 12 Nov 2019 08:28:08 +0300 -5206-2437189 http://www.kazakh.ru/talk/mmess.phtml?idt=5206#2437189 Ответил КамиллаVip.kamilla83@mail.ru Sat, 9 Nov 2019 20:21:27 +0300 -5206-2424931 http://www.kazakh.ru/talk/mmess.phtml?idt=5206#2424931 Ответил Асельжанasel.bikturganova@mail.ru Fri, 12 Jul 2019 20:43:57 +0300 -5206-2418844 http://www.kazakh.ru/talk/mmess.phtml?idt=5206#2418844 Ответил Абдулова Малика@abdulova179@gmail.com Sun, 12 May 2019 21:02:29 +0300 -5206-2397709 http://www.kazakh.ru/talk/mmess.phtml?idt=5206#2397709 Ответил Муратбек Токсабаmuratbektoksoba@mail.ru Thu, 25 Oct 2018 23:11:06 +0300 -5206-2381087 http://www.kazakh.ru/talk/mmess.phtml?idt=5206#2381087 Ответил Гульдана Sat, 26 May 2018 22:10:11 +0300 -5206-2380369 http://www.kazakh.ru/talk/mmess.phtml?idt=5206#2380369 Ответил Диана Кунурова@dianakunurova@mail.ru Mon, 21 May 2018 17:31:52 +0300 Я Байбакты >Токсаба> Сайырман > Кумаргали > Козырымбет > Корпебай> Шалбалык> ????> Ахметкали > Шаймардан
ЭТО НЕ ТОЧНАЯ ИНФА. ЕСЛИ КТО ТО ИЗ ЭТИХ ДЕДОВ ВАМ ЗНАКОМЫ, НАПИГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА. ХОЧУ НАЙТИ СВОИХ РОДСТВЕННИКОВ И РАЗОЬРАТЬСЯ ВО ВСЕМ. 3-ГО ДЕДА НЕ ЗНАЕТ НИКТО КАК ЗОВУТ. ТОЛЬКО КЛИЧКА" КОНЫР" больше к сожалению информации нет. НАПИШИЬЕ В ВАТСАР87075165007]]>
-5206-2373388 http://www.kazakh.ru/talk/mmess.phtml?idt=5206#2373388 Ответил Максат Sat, 24 Mar 2018 02:53:41 +0300 -5206-2373384 http://www.kazakh.ru/talk/mmess.phtml?idt=5206#2373384 Ответил Максат Sat, 24 Mar 2018 01:24:34 +0300 -5206-2371844 http://www.kazakh.ru/talk/mmess.phtml?idt=5206#2371844 Ответил даулет89270581324 Tue, 13 Mar 2018 07:58:57 +0300 -5206-2368490 http://www.kazakh.ru/talk/mmess.phtml?idt=5206#2368490 Ответил Оралбек87024777521 Thu, 15 Feb 2018 11:32:27 +0300 -5206-2366912 http://www.kazakh.ru/talk/mmess.phtml?idt=5206#2366912 Ответил КайратKairat_28.06.85@mail.ru Sat, 3 Feb 2018 11:54:59 +0300 -5206-2366470 http://www.kazakh.ru/talk/mmess.phtml?idt=5206#2366470 Ответил НургульShahanova@mail.ru. Tue, 30 Jan 2018 18:47:16 +0300 -5206-2335445 http://www.kazakh.ru/talk/mmess.phtml?idt=5206#2335445 Ответил Асельlavlino@mail.ru Sun, 23 Jul 2017 15:26:25 +0300 -5206-2334601 http://www.kazakh.ru/talk/mmess.phtml?idt=5206#2334601 Ответил Жанараe_zhanara_k@mail.ru Tue, 18 Jul 2017 14:02:28 +0300 -5206-2324449 http://www.kazakh.ru/talk/mmess.phtml?idt=5206#2324449 Ответил Беллаbella_81_08@bk.ru Tue, 23 May 2017 20:42:08 +0300 -5206-2322268 http://www.kazakh.ru/talk/mmess.phtml?idt=5206#2322268 Ответил TotaZenkaevaaruna@gmail.com Sun, 14 May 2017 22:23:11 +0300 -5206-2319370 http://www.kazakh.ru/talk/mmess.phtml?idt=5206#2319370 Ответил Адема7kae17@mail.ru Fri, 28 Apr 2017 15:07:58 +0300 -5206-2302900 http://www.kazakh.ru/talk/mmess.phtml?idt=5206#2302900 Ответил Амангалиkusmanovaman@mail.ru Sat, 18 Feb 2017 13:02:38 +0300 Үраны — "Дəуқара". Таңбасы балға "Т", бақан "Ү". Байбақты,
Жанбақты, Тынбақты еншілес болып, "Байбақ-ты" руы
атанған.
Байбақты -> Батақ, Тоқсоба.
Батақ -> Итемген, Қүшібан (Қүшбан), Бүғанай, Жауқаш-
ты, Сасай, Арқаш (Арқаршы) Қоянқашу, Құлшық.
Итемген -> Əйтімбет, Қарамүқан, Қүдайназар, Бекі,
Бұлан, Барқын, Жарқын.
Əйтімбет -> Дауымшар, Ақберлі, Шолан, Сүгір, Олжа
Орыс, Құл. Дауымшар -> Ақжігіт, Байжігіт, Эли,
Кенже, Түгел, Аман,
Жолмырза, Дамбы.
Кенже -> Жүмық -> Өтеп, Жантемір, Жайлыбай, Өтеғүл,
Майлыбай, Айтбай, Өтеғали. Жантемір -> Сəрсенғали.
Ақберлі -> Мəмбет, Үмбет, Жылқыайдар, Жарылғас, Əбіл.
Шолан -> Еселбай, Тоқыш, Байшора, Дат. Дат -> Адамбай,
Атамбай, Жомарт, Дүйімбай, Базарбай, Жанды-
бай, Қалдыбай, Қүлдібай, Барлыбай, Нұрлыбай, Сырлы-
бай, Өтебай, Сүлеймен, Əшеке. Сырлыбай -> Сырым
батыр, (би) -> Қазы, Жүсіп, Сүйінғали,
Қамбар, Насыр. Қазы би -> Əубəкір, Қүмар, Мүхтар,
Шахимарден -> Ғалиасқар,
Қасен, Хүсайын, Зұлқарнай, Садан.
Құмар -> Нүрғали, Салық, Қəрім, Хафиз, Мұзафар, Сүгір,
Халық.Ахмет, Ханафия, Əбіл.
Əубəкір -> Муса, Жиенше, Жағыфар, Қаналы, Қүрман-
ғали.
Қарамүқан -> Қөней, Жарас, Қожагелді, Құштай, Қа-
рымбай.
Қөней -> Бүки.
Барқын -> Өмір, Томшай, Танабай, Тайбүға, Жанбұға,
Өгіз, Бүқа,
Тасболат, Байсеңгір.
Сасай -> Асау, Қүтік.
Тоқсоба -> Сапар, Сапалақ, Топай, Шалбалық (киімді),
Қөрпебай (киімді), Қазымбет (киімді), Сазбірші (киімді).
Жанбақты -> Алдаберген (Əлтеке), Қелеберген, Қетеберген.
Алдаберген (Əлтеке) -> Назарымбет, Мамат, Жабағы, Андаш.
Назарымбет -> Қарағүл, Мамыр, Байнияз, Қайнар, Қөшек.
Қарағүл -> Жəнібек, Жолдыбек.
Мамыр -> Қараменде, Сырымбет.
Сырымбет -> Татан, Қаржау, Жүзжасар, Рай, Өмір, Дау-
лыбай.
Қаржау ->Науша батыр.
Байнияз -> Боран, Қеңгірбай, Қалматай, Сейтімбет, Ас-
пантай.Сағындық, Сейтқұл, Сейтқазы. Андаш ->
Қарақожа, Жантай, Сатым, Əлеуке, Иман,
БайкелдіДөбен.
Қарақожа -> Дəуқара батыр, Бесім. Сатым —> Жүмақ.
Жабағы -> Құлбала, Қожамсүгір -> Елсейіт, Жаменке,
Нарғұл, Оразғұл, Саржұмақ. Мамат -> Сартумақ,
Қаратумақ.
Тынбақты -> Қынық -> Шамаш, Сарт, Байжиен, Жолдығұл
Шамаш —> Баубек, Еділбай, Жайылған, Шекеу. Сарт -
> Байғожа, Қойлыбай, Малай, Дəуіт. Байжиен ->
Алас, Жарас, Бөлек, Тəңірберген. Алас -> Алықүл,
Айбас, Манас. Жарас -> Қүл, Сүйіндік. Бөлек ->
Жолай, Қабан. Тəңірберген -> Андағүл, Атағүл.
Əліқүл -> Еселбай. Айбас -> Бақан.
Айтулы ақьш-жазушылар: Жүбан Молдағалиев, Хамза Есенжа-
нов, Қадыр Мырзалиев — бұлар Дауқара батыр үрпақтары.
Жолдығүл -> Ерубай, Итес, Қаратай.]]>
-5206-2293882 http://www.kazakh.ru/talk/mmess.phtml?idt=5206#2293882 Ответил Нурлыбек ТоксабиновBaybakti@mail.ru Fri, 13 Jan 2017 07:09:39 +0300 Балтабек--> Құрбанғали--> Әжгерей--> Есшан--> Үсәлі--> Тонаша--> Тұрсынбай--> Үмбет--> Ақберлі--> Қара--> Итембес--> Тоқсаба--> Жабу--> Байбақты..8776 245 11 00 хабарлас]]> -5206-2293023 http://www.kazakh.ru/talk/mmess.phtml?idt=5206#2293023 Ответил мика+77758526185 Mon, 9 Jan 2017 21:37:22 +0300 -5206-2286974 http://www.kazakh.ru/talk/mmess.phtml?idt=5206#2286974 Ответил Акмаралmonya_akon@mail.ru Tue, 13 Dec 2016 00:29:56 +0300 -5206-2277336 http://www.kazakh.ru/talk/mmess.phtml?idt=5206#2277336 Ответил Аманaman222291@mail.ru Sat, 5 Nov 2016 18:02:45 +0300 -5206-2255153 http://www.kazakh.ru/talk/mmess.phtml?idt=5206#2255153 Ответил РасимRasim.Gabdullin@yahoo.com Thu, 11 Aug 2016 14:51:36 +0300 -5206-2246474 http://www.kazakh.ru/talk/mmess.phtml?idt=5206#2246474 Ответил Миржанmiron_2030mail.ru Fri, 8 Jul 2016 22:01:43 +0300 -5206-2240667 http://www.kazakh.ru/talk/mmess.phtml?idt=5206#2240667 Ответил Дат Байбактыsaken4@mail,ru Thu, 16 Jun 2016 07:02:49 +0300 -5206-2236049 http://www.kazakh.ru/talk/mmess.phtml?idt=5206#2236049 Ответил Нурбек Гинаятовnginayatov@mail.ru Sun, 29 May 2016 13:02:41 +0300 -5206-2232815 http://www.kazakh.ru/talk/mmess.phtml?idt=5206#2232815 Ответил Нурекеkazakh Wed, 18 May 2016 18:53:47 +0300 Жаугашты. Сырым ауданы жымпиты]]> -5206-2221682 http://www.kazakh.ru/talk/mmess.phtml?idt=5206#2221682 Ответил Сенгульsenimgull79@gmail.com Sun, 10 Apr 2016 19:55:35 +0300 -5206-2220173 http://www.kazakh.ru/talk/mmess.phtml?idt=5206#2220173 Ответил Жантасzhantas_nurimov@mail.ru Tue, 5 Apr 2016 14:31:32 +0300 -5206-2201543 http://www.kazakh.ru/talk/mmess.phtml?idt=5206#2201543 Ответил Гульдарияms.laimingas@list.ru Tue, 2 Feb 2016 21:39:18 +0300 -5206-2198508 http://www.kazakh.ru/talk/mmess.phtml?idt=5206#2198508 Ответил жанарzhanara_is_ova@mail.ru Sat, 23 Jan 2016 19:14:53 +0300 -5206-2195856 http://www.kazakh.ru/talk/mmess.phtml?idt=5206#2195856 Ответил Алихан Мухамбетовmukhambetov.alikhan@gmail.com Thu, 14 Jan 2016 22:03:40 +0300 -5206-2194308 http://www.kazakh.ru/talk/mmess.phtml?idt=5206#2194308 Ответил Зинетоллаzinetolla_mussagaliyev@mail.ru Sun, 10 Jan 2016 14:10:26 +0300 -5206-2171542 http://www.kazakh.ru/talk/mmess.phtml?idt=5206#2171542 Ответил карлыгашwww.aman_86@mail.ru Sat, 31 Oct 2015 17:31:08 +0300 -5206-2165819 http://www.kazakh.ru/talk/mmess.phtml?idt=5206#2165819 Ответил Саулеsayle82@mail.ru Wed, 14 Oct 2015 08:08:11 +0300 -5206-2152255 http://www.kazakh.ru/talk/mmess.phtml?idt=5206#2152255 Ответил Dastan IssataevI.dastan@mail.ru Tue, 1 Sep 2015 08:38:00 +0300 -5206-2098434 http://www.kazakh.ru/talk/mmess.phtml?idt=5206#2098434 Ответил Сайлауsailau-ast@mail.ru Sun, 29 Mar 2015 15:04:10 +0300